Δελτίο τύπου
ΛΕ.ΜΟ.Θ.

Θέμα: Ίδρυση σωματείου με την ονομασία λέσχη μοτοσικλετιστών Θήβας

Στη Θήβα, στις 11 Ιανουαρίου 2007 με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου με αρ. απόφασης 20/2007 εγκρίθηκε η δημιουργία συλλόγου με την ονομασία : Λέσχη Μοτοσικλετιστών Θήβας (ΛΕ.ΜΟ.Θ.)

Ο σκοπός της λέσχης, όπως αναφέρεται και στο από 7/12/2006 καταστατικό του, είναι η βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη του μοτοσυκλετιστικού επιπέδου στην Ελλάδα, η συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στη χώρα μας, η συγκέντρωση των ιδιοκτητών μοτοσικλέτας και γενικότερα η κάθε είδους δράση για τη διάδοση της ιδέας της μοτοσικλέτας και την προαγωγή του επιπέδου που βρίσκεται σήμερα από κάθε άποψη (ασφάλεια, εκτίμηση της κοινής γνώμης κλπ).

Τα μέλη του συλλόγου συνήλθαν σε γενική συνέλευση με θέμα τις αρχαιρεσίες του συλλόγου που έγινε στις 27 Ιανουαρίου 2007 από την οποία εκλέχθηκε 7μελες Δ.Σ. και 3μελης εξελεγκτική επιτροπή.

Το Δ.Σ. και τα μέλη του συλλόγου καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους (κάτοχοι δίκυκλων) να συμμετέχουν στη λέσχη μας ώστε όλοι μαζί να συνδράμουμε για την εξάπλωση του θεσμού αυτού.

Είμαστε ανοιχτοί όπου και αν μας χρειαστείτε.

Τηλ. Επικοινωνίας :
6946 – 467586 Δεληνικόλας Ηλίας
6977 – 774978 Μανδαλενάκης Εμμανουήλ