ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανάκληση για δωρεάν τεχνικό έλεγχο του συστήματος τροφοδοσίας αέρα του μοντέλου YZF-R6 2006

Με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα ασφάλειας και σεβασμό στους τελικούς καταναλωτές, η YAMAHA MOTOR CO. σε συνεργασία με τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ πραγματοποιούν διαδικασία ανάκλησης για τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος τροφοδοσίας αέρα του μοντέλου ΥΑΜΑΗΑ YZF-R6 ’06.

Συγκεκριμένα η ανάκληση αφορά όλα τα δίκυκλα του παραπάνω τύπου, έτους κατασκευής 2006, στα οποία υπάρχει περίπτωση κάποια από τις βίδες συγκράτησης του φίλτρου αέρα να ξεβιδωθεί και να εισχωρήσει στους αυλούς εισαγωγής του σώματος ψεκασμού, κρατώντας παρά τη θέληση του αναβάτη ελαφρά ανοιχτές τις πεταλούδες γκαζιού. Αυτό μπορεί να περιορίσει τη φυσιολογική μείωση στροφών του κινητήρα κατά το κλείσιμο του γκαζιού.

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. καλεί όλους τους ιδιοκτήτες / κατόχους των ανωτέρω μοντέλων να επικοινωνήσουν με το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας (210-6293 561-2-3-7) ή/και τα Συμβεβλημένα Συνεργεία του Δικτύου YAMAHA προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά, ώστε να προχωρήσουν στον απαραίτητο έλεγχο και στην ενδεχόμενη αντικατάσταση του φίλτρου αέρα.

Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις υπάγονται στο καθεστώς «εγγύησης» και οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται πλήρως από τη ΥΑΜΑΗΑ, χωρίς επιβάρυνση των ιδιοκτητών.

Η Εταιρεία ενημέρωσε άμεσα τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή τηρώντας τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Παράλληλα έχει αποστείλει προσωπικές συστημένες επιστολές στους πελάτες της και σχετική ενημέρωση με τεχνικές οδηγίες στο Δίκτυο Συνεργατών της.