ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
YAMAHA ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ΥΑΜΑΗΑ και η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., επίσημη αποκλειστική διανομέας των προϊόντων της κατασκευάστριας ιαπωνικής εταιρίας “Yamaha Motor Corporation Ltd” στην Ελλάδα, υλοποιούν πρόγραμμα ανάκλησης των δικύκλων YAMAHA NXC125 (Cygnus-X 125), YP400/Α (Majesty 400) και XP500/Α (TMax 500).

Τα συγκεκριμένα μοντέλα θα υποβληθούν σε έλεγχο για την πιθανή ανάγκη βελτίωσης του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου. Ειδικότερα, υπάρχει το ενδεχόμενο μετά την πάροδο αρκετών ετών χρήσης η φλάντζα στεγάνωσης της αντλίας να αλλοιωθεί, επιτρέποντας τη διέλευση καυσίμου από το δοχείο στον εξωτερικό χώρο.

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. καλεί τους ιδιοκτήτες / κατόχους των ανωτέρω μοντέλων να επικοινωνήσουν με το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας (τηλ. 210 6293561, αρμόδιος: κος. Ανδρέας Κοσκινάς) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00-17:00) ή/ και τα Συμβεβλημένα Συνεργεία του Δικτύου YAMAHA προκειμένου να ενημερωθούν κι εφόσον κριθεί απαραίτητο να προχωρήσουν στην απαραίτητη βελτίωση, αντικαθιστώντας την φλάντζα της αντλίας με μία βελτιωμένη.

Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις υπάγονται στο καθεστώς «εγγύησης» και οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται πλήρως από τη YAMAHA, χωρίς επιβάρυνση των ιδιοκτητών. Η Εταιρεία ενημέρωσε άμεσα τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή τηρώντας τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Παράλληλα αποστέλλει προσωπικές συστημένες επιστολές στους πελάτες της και σχετική ενημέρωση με τεχνικές οδηγίες στο Δίκτυο Συνεργατών της.