ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
YAMAHA Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα ασφάλειας και σεβασμό στους τελικούς καταναλωτές, η YAMAHA MOTOR CO. σε συνεργασία με τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ πραγματοποιούν διαδικασία ανάκλησης για τον έλεγχο καλής λειτουργίας του αισθητήρα θέσης γκαζιού TPS για τα ακόλουθα μοντέλα δικύκλων : YAMAHA XT660R, XT660X, YZF R1 (΄04-΄05), FZ6N/S, FJR1300 / 1300A, TDM900 / 900A, MT01 και XV1700, έτους κατασκευής μέχρι και το 2005. Συγκεκριμένα λόγω υπερευαισθησίας, το ηλεκτρονικό εξάρτημα που ονομάζεται «αισθητήρας θέσης γκαζιού» (TPS), μπορεί να οδηγήσει σε σβήσιμο τον κινητήρα όταν αυτός δουλεύει στο ρελαντί.

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. καλεί όλους τους ιδιοκτήτες / κατόχους των ανωτέρω μοντέλων να επικοινωνήσουν με το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρίας (210-6293 561-2-3-7) ή/και τα συμβεβλημένα συνεργεία του δικτύου YAMAHA προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά, ώστε να προχωρήσουν στον απαραίτητο έλεγχο και στην ενδεχόμενη αντικατάσταση του αισθητήρα. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις υπάγονται στο καθεστώς «εγγύησης» και οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται πλήρως από τη Yamaha, χωρίς επιβάρυνση των ιδιοκτητών. Η Εταιρεία ενημέρωσε άμεσα τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή τηρώντας τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, και παράλληλα αποστέλλει προσωπικές συστημένες επιστολές στους πελάτες της και σχετική ενημέρωση με τεχνικές οδηγίες στο Δίκτυο Συνεργατών της.