ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

Ανάκληση Δικύκλου YP250R

Με ανεπτυγμένη την ευθύνη τήρησης των κανόνων ασφαλείας, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί διαδικασία ανάκλησης για την τεχνική αποκατάσταση και βελτίωση του δικύκλου YAMAHA YP250R (XMAX).

Το συγκεκριμένο μοντέλο θα υποβληθεί σε δωρεάν τεχνικό έλεγχο για πιθανή ατέλεια στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου. Συγκεκριμένα υπάρχει μικρή πιθανότητα να διαρρεύσει βενζίνη από το δοχείο καυσίμου όταν αυτό υποστεί παραμόρφωση εξαιτίας ενός πιθανά βουλωμένου κυκλώματος εξαερισμού που διαθέτει το πώμα του δοχείου βενζίνης.

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. καλεί όλους τους ιδιοκτήτες / κατόχους του ανωτέρω μοντέλου να επικοινωνήσουν άμεσα με την Τεχνική Διεύθυνση της Εταιρίας (τηλ. 210-6293562, fax. 210-6293565, αρμόδιος: κ. Α. Κοσκινάς) κατά τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες από 09:00 έως 17:00 προκειμένου να ενημερωθούν αν είναι απαραίτητο να επισκεφθούν το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Service της YAMAHA για έλεγχο και τις απαραίτητες επισκευές, όπου αυτές κριθούν αναγκαίες.

Οι ιδιοκτήτες δεν επιβαρύνονται με το κόστος του ανταλλακτικού ή της εργασίας, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις υπάγονται στο καθεστώς «εγγύησης» και οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται πλήρως από τη Yamaha.

Η Εταιρία ενημέρωσε άμεσα τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή τηρώντας τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, και παράλληλα απέστειλε προσωπικές συστημένες επιστολές στους πελάτες της και σχετική ενημέρωση με τεχνικές οδηγίες στο Δίκτυο Συνεργατών της.

Ευχαριστούμε για τη δημοσίευση.

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
Τηλ. 210 62 93 596
Fax. 210 62 01 745