Η Leatt ανακοίνωσε πρόσφατα πως το EPO (Europen PatentOffice) αναγνώρισε την πατέντα Νο 1696842 η οποία ανήκε στην εταιρεία Xceed Holdings CC και χρησιμοποιήται νόμιμα από την Leatt.

Η Ιταλική Alpinestars S.P.A. είχε προσβάλει το κύρος της πατέντας για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης ότι η πατέντα No 1696842 δεν ήταν νέα και εφευρετική. Στις 10 Οκτωβρίου 2012, το τμήμα ανακοπών του EPO απέρριψε τα επιχειρήματα της Alpinestars μετά από ακρόαση και διατήρησε την πατέντα της Xceed ως δεδομένο.

neck-brace-patent2 neck-brace-patent