ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΛΕΜΟΤ

Η ΛΕΜΟΤ ανακοινώνει στα Αθλητικά μέλη της τα εξής:
Για την ανανέωση Αθλητικών Δελτίων για το έτος 2011 παρακαλούμε να προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1)Βεβαίωση Παθολόγου
2)Βεβαίωση Καρδιολόγου ( μόνο για τους Αθλητές άνω των 40 ετών)
3)45 ευρώ (40 ευρώ για την ανανέωση και 5 ευρώ υπέρ του Σωματείου)

Για την μεταγραφή από άλλο Σωματείο:
1)Τα σχετικά δικαιολογητικά από το προηγούμενο Σωματείο καθώς και την υπάρχουσα μαγνητική κάρτα
2)Βεβαίωση Παθολόγου για το έτος 2011
3)Βεβαίωση Καρδιολόγου (μόνο για τους Αθλητές άνω των 40 ετών)
4)45 ευρώ (40 ευρώ για την ανανέωση και 5 ευρώ υπέρ του Σωματείου)

Για νέες εγγραφές Αθλητών:
1)Βεβαίωση Παθολόγου
2)Βεβαίωση οφθαλμίατρου
3)Ακτινογραφία θώρακος
4)Βεβαίωση Καρδιολόγου (μόνο για τους Αθλητές άνω των 40 ετών)
5)2 φωτογραφίες
6)Το έντυπο αίτησης νέου Αθλητή από την σελίδα www.amotoe.gr συμπληρωμένο με τα πλήρη στοιχεία σας
7)45 ευρώ (40 ευρώ για την ανανέωση και 5 ευρώ υπέρ του Σωματείου)

Παρακαλείστε να προσκομίσετε τα ανωτέρω σε κλειστό φάκελο έως 15 Φεβρουαρίου στα γραφεία μας που βρίσκονται στην οδό Μπακνανά 48 Νέος Κόσμος τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες από τις 20:00 έως τις 23:00.

Επίσης ενημερώνουμε τους Αθλητές μας οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αγώνες της ΑΜΟΤΟΕ  ότι, οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ και θα γίνονται δεκτές ΑΥΣΤΗΡΑ στα γραφεία της Λέσχης μας, σε κλειστό φάκελο που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της συμμετοχής σας καθώς και το παράβολο.

Όσοι από τους Αθλητές επιθυμούν να δηλώνουν την συμμετοχή τους μόνοι τους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας στο e-mail tsesmeli1970@gmail.com

Για το Αγωνιστικό
Μαρία Τσεσμελή