Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro ΠΟΜ

Πρόγραμμα Αγώνων

1ος 24 Φεβρουαρίου Τρίπολη
2ος 13 Απριλίου Μυτιλήνη
3ος 18 Μαΐου Πύργος
4ος – 5ος 1 & 2 Νοεμβρίου Πευκί Βόρειος Εύβοια & Βαλκανικό Πρωτάθλημα
6ος 23 Νοεμβρίου Πάτρα
Εγκύκλιοι – Αλλαγές κανονισμών για το 2008
62.21
– Για την κατηγορία Enduro Junior (Πρωτάθλημα) επιτρέπεται η συμμετοχή αναβατών οι οποίοι είναι μικρότεροι από 25 ετών (κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους που αρχίζει το Πρωτάθλημα). Για το 2008 οι γεννημένοι μετά την 1/1/83.
– Για την κατηγορία Enduro Major (Κύπελλο) επιτρέπεται η συμμετοχή αναβατών οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από 40 ετών (κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους που αρχίζει το Πρωτάθλημα). Για το 2008 οι γεννημένοι πριν την 1/1/68.
– Για την κατηγορία Enduro Open (Έπαθλο) επιτρέπεται η συμμετοχή αναβατών οι οποίοι δεν έχουν βαθμολογηθεί σε πρωτάθλημα Enduro τα προηγούμενα 3 έτη, στις πέντε πρώτες θέσεις, και γυναίκες ανεξαρτήτως θέσης. Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι τρεις πρώτοι της κατηγορίας Enduro Open την προηγούμενη χρονιά. Για το 2008 τα έτη 2005, 2006, 2007

62.34
– Σειρά εκκίνησης
1. Κατηγορία Ε1 (από το Νο 11 έως το Νο 19 και από το Νο 100 έως το Νο 199)
2. Κατηγορία Ε2 (από το Νο 21 έως το Νο 29 και από το Νο 200 έως το Νο 299)
3. Κατηγορία Ε3 (από το Νο 31 έως το Νο 39 και από το Νο 300 έως το Νο 399)
4. Κατηγορία ΕJ (από το Νο 41 έως το Νο 49 και από το Νο 400 έως το Νο 499)
5. Κατηγορία EV (από το Νο 51 έως το Νο 59 και από το Νο 500 έως το Νο 599)
6. Κατηγορία ΟΡΕΝ ( από 61 – 69 και από 600-699)
Σειρά εκκίνησης 2ης Αγωνιστικής Συνάντησης
1. E2, 2. E3, 3. E1, 4. EJ, 5. EV, 6. ΕΟ
Σειρά εκκίνησης 3ης Αγωνιστικής Συνάντησης
1. E3, E2. E1, 3. E2, 4. EJ, 5. EV, 6. EO
Κ.ο.κ.
(Αλλάζει δηλαδή η EV με την EJ νούμερα!!!)

Στην Προκήρυξη:

Τα Πρωταθλήµατα θεωρούνται ότι ολοκληρώθηκαν αν γίνουν και προσµετρήσουν τουλάχιστον οι 5 από τους 6 προκηρυχθέντες αγώνες. Αν δεν προσμετρήσουν τουλάχιστον 5 αγώνες, ο θεσμός υποβιβάζεται σε κύπελλο (4) ή και έπαθλο (3).
Το Κύπελλο θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε αν γίνουν και προσµετρήσουν τουλάχιστον οι 4 από τους 6 προκηρυχθέντες αγώνες. Αν δεν προσμετρήσουν τουλάχιστον 4 αγώνες, ο θεσμός υποβιβάζεται σε έπαθλο.

– Για να προσµετρήσει η βαθμολογία ως έχει (1ος 25 βαθμοί, 2ος 20 βαθμοί, 3ος 16 β., 4ος 13 β., 5ος 11 β., 6ος 10 β., 7ος 9 β., 8ος 8 β., 9ος 7 β., 10ος 6 β., 11ος 5 β., 12ος 4β., 13ος 3 β., 14ος 2 β. και 15ος 1 βαθμός) σε κάθε κατηγορία πρέπει να εκκινήσουν τουλάχιστον πέντε (5) αναβάτες σε κάθε µία αν αφορά Πρωτάθλημα, ή τρεις (3) εάν αφορά Κύπελλο ή Έπαθλο.
– Εάν σε Πρωταθληματική κατηγορία δεν εκκινήσουν 5 αλλά 4 ή 3 αναβάτες, τότε η κατηγορία προσμετρά στην βαθμολογία, αλλά οι βαθμοί μοιράζονται στους πρώτους ως εξής:
Για 4 αναβάτες (1ος 20 βαθμοί, 2ος 16 βαθμοί, 3ος 13 β., 4ος 11 β.)
Για 3 αναβάτες (1ος 16 βαθμοί, 2ος 13 βαθμοί, 3ος 11 β.)
– Σε περίπτωση που ορισµένες κατηγορίες δεν συγκεντρώσουν τον ελάχιστο αυτόν αριθµό αναβατών (3) τότε ο αγώνας δεν προσμετρά για αυτές τις κατηγορίες.

– Πρωτάθληµα Enduro 1. Από 100 και µέχρι 125 cc 2Τ (δίχρονες)
Από 175 και µέχρι 250 cc 4Τ (τετράχρονες )
– Πρωτάθληµα Enduro 2. Από 175 και µέχρι 250 cc 2Τ
Από 290 και µέχρι 450 cc 4Τ
– Πρωτάθληµα Enduro 3. Από 290 και µέχρι 500 cc 2Τ
Από 475 και µέχρι 650 cc 4Τ
– Πρωτάθληµα Enduro Junior Ανεξαρτήτου κυβισµού και τύπου µοτοσικλέτας.
– Κύπελλο Enduro Major Ανεξαρτήτου κυβισµού και τύπου µοτοσικλέτας.
– Έπαθλο Enduro OPEN Ανεξαρτήτου κυβισµού και τύπου µοτοσικλέτας.

Ο Ειδικός κανονισμός θα αναφέρει το μέγεθος της διαδρομής που θα ακολουθήσουν οι κατηγορίες Enduro Major και Enduro OPEN σε σχέση με τις Πρωταθληματικές κατηγορίες.