ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΜΕ

ΠΡΟΣ Α.ΜΟΤΟΕ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ MOTO CROSS

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Μ.Ε ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ» ΤΗΣ Α.ΜΟΤΟΕ

Αγαπητοί κύριοι,

Πληροφορηθήκαμε από διάφορα δημοσιεύματα, ότι την 3-3-2010, θα προβείτε στην «επίσημη παρουσίαση του «1ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος MOTO CROSS», της Ομοσπονδίας σας, έχοντας προφανώς, κατά νουν, σύμφωνα και με άλλα προηγούμενα δημοσιεύματα, να προχωρήσετε, για το 2010 και στην πραγματοποίηση, αυτού του «Πρωταθλήματος».

ΕΠΕΙΔΗ θεωρούμε ότι η κίνησή σας αυτή: 1. Προκαλεί σύγχυση στους αγωνιζόμενους 2. Διασπά τους αγωνιζόμενους και το Αθλητικό Δυναμικό και 3. Μπορεί να «τραυματίσει», έστω και προσωρινά, έναν, πανθολογουμένως, επιτυχημένο θεσμό, όπως είναι το «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΜΧ» της Ο.Μ.Ε, το οποίο βαδίζει στον έκτο χρόνο του και έχει αποσπάσει πολλά καλά σχόλια από την πλειονότητα των αγωνιζομένων σε αυτό, ελλήνων και ξένων, όλα τα χρόνια αυτά.

ΕΠΕΙΔΗ, η δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζούμε στη χώρα μας και γενικότερα το άσχημο οικονομικά και κοινωνικά κλίμα, θα μειώσουν ακόμη περισσότερο, πιθανότατα, τις συμμετοχές των οδηγών – αθλητών, στους διάφορους αγώνες Μοτ/τας.

ΕΠΕΙΔΗ σε κάθε περίπτωση, οι όποιοι «ανταγωνισμοί», μεταξύ μας, πρέπει να προάγουν και όχι να υποβαθμίζουν τους καταξιωμένους και κοινής αποδοχής, αθλητικούς θεσμούς, όπως το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα MOTO CROSS της Ο.Μ.Ε

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛOΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Σας ΖΗΤΟΎΜΕ, να επαναξιολογήσετε τις σκέψεις και προθέσεις σας, για το θέμα αυτό και να αναθεωρήσετε τις απόψεις σας, δεδομένου ότι, όπως πιστεύουμε και έμπρακτα το αποδείξαμε, μόνο ένας πανελλήνιος Θεσμός, με κύρος, πρέπει να υπάρχει σε κάθε βασικό, τουλάχιστον, άθλημα της Μοτοσυκλέτας, όπως επιβάλλει η λογική, ο Αθλητικός Νόμος και ο κοινός νους.

Θεσσαλονίκη, 2 Μαρτίου 2010

Νικόλαος Δαμουλάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ