Η αλλαγή ελαστικών είναι μια συνήθης εργασία στο χώρο των αγώνων μοτοσικλέτας και όχι μόνο. Δεν είναι πολύπλοκη αλλά απαιτεί ορισμένες γνώσεις ώστε να γίνει σωστά και να μην κουραστούμε ή προκαλέσουμε κάποια βλάβη στην μοτοσικλέτα μας. Μετά από αμέτρητες αλλαγές ελαστικών με το χέρι, παραθέτω παρακάτω μια σειρά όπου μπορεί η εργασία να γίνει εύκολα.