ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΓΩΝΟΔΙΚΩΝ

Το Εθνικό Δικαστήριο Εφέσεων, αμέσως μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας, αφού έλαβε υπόψη όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και συγκεκριμένα την από 2/4/06 απόφαση του Συμβουλίου Αγωνοδικών του αγώνα motocross, την έφεση και την παράσταση του κ. Παπανικολάκη ενώπιον του Εθνικού Δικαστηρίου Εφέσεων, συσκέφθηκε με την συμμετοχή μόνο των μελών του, και κατέληξε στην ακόλουθη απόφαση:

1. Επειδή η απόφαση του συμβουλίου Αγωνοδικών είναι τελείως ατεκμηρίωτη και ασαφής χωρίς να προσδιορίζει ούτε τον χρόνο, ούτε το είδος της τυχόν παράβασης του εκκαλούντα, όπως επίσης δεν διευκρινίζει ποιος ήταν ο κριτής που έκανε την αναφορά, η οποία δεν υπάρχει στην δικογραφία

2. Επειδή όπως προέκυψε από τις καταθέσεις των μαρτύρων, στο συγκεκριμένο αγώνα δεν έγινε ενημέρωση των αγωνιζομένων από τον Αλυτάρχη και επίσης δεν υπήρχε σήμανση στον χώρο επισκευών, ούτε προέκυπτε δεδομένο σημείο εισόδου και εξόδου των μοτοσυκλετών.

3. Επειδή από τις καταθέσεις τόσο του εκκαλούντα, όσο και των μαρτύρων κου Γκαραβέλα Ευάγγελου και κας Γκαραβέλα Αφροδίτης, προέκυψε ότι όταν παρουσιάσθηκε στον εκκαλούντα το τεχνικό πρόβλημα ενημέρωσε τον μηχανικό του και μάρτυρα στην παρούσα υπόθεση κ. Γκαραβέλα Ευάγγελο για το πρόβλημα, ο οποίος ερώτησε τον Αλυτάρχη σε ποιο σημείο μπορεί να κάνει την επισκευή, ο Αλυτάρχης του υπέδειξε τον συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο ο μηχανικός σταμάτησε την μοτοσικλέτα και έκανε την επισκευή.

Το Εθνικό Δικαστήριο Εφέσεων ομόφωνα

– Δέχεται τυπικά την Έφεση
– Δέχεται ουσιαστικά αυτή
– Διατάσσει την επιστροφή του παράβολου έφεσης
– Διατάσσει την διόρθωση των αποτελεσμάτων του αγώνα, κατατάσσοντας τον κ. Παπανικολάκη στην θέση που τερμάτισε.
– Παραγγέλλει την δημοσίευση της  απόφασης

Αγία Παρασκευή 17 Μαΐου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. ΚΑΘΑΡΕΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ Π.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, Σ. ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ