ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αθλητές που συμμετέχουν στους αγώνες της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε., καλύπτονται ασφαλιστικά για προσωπικό ατύχημα κατά την διάρκεια των αγώνων από την ασφαλιστική εταιρεία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ με συμβόλαιο οι όροι και οι καλύψεις του οποίου αναγράφονται παρακάτω.

Με την κατάθεση του παραβόλου και την συμμετοχή στον αγώνα ο αθλητής έχει τις παρακάτω καλύψεις:

ΣΧΕΔΙΟ Α

Α. Φυσιολογικός θάνατος – 5.000,00
Β. Θάνατος από ατύχημα κατά την διάρκεια του αγώνα – 30.000,00
Γ. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (από ατύχημα κατά την διάρκεια του αγώνα) – 30.000,00
Δ. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (από ατύχημα κατά την διάρκεια του αγώνα) ποσοστό % – 30.000,00
Ε. Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

α) Εξωνοσοκομειακά έξοδα

– Σύνολο αμοιβές ιατρών & φάρμακα κατά περίπτωση, από ατύχημα κατά την διάρκεια του αγώνα – Έως 200,00
– Αμοιβή ιατρού – Έως 30,00

β) Μεταφορά με ιδιόκτητο ασθενοφόρο όχημα ή ελικόπτερο σε επείγοντα περιστατικά λόγω ατυχήματος κατά την διάρκεια του αγώνα – Παρέχεται

ΣΤ) Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Μέγιστο καλυπτόμενο ποσό για Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα κατά την διάρκεια του αγώνα, μέχρι 6.000,00

α) Ημερήσιο νοσήλιο για δωμάτιο και τροφή μέχρι 60,00
β) Γενικά έξοδα νοσοκομείου ή κλινικής – Βάσει αποδείξεων
γ) Αμοιβή Αναισθησιολόγου και Χειρούργου – Βάσει πίνακα σπουδαιότητας εγχειρήσεων, με ανώτατο ποσό αποζημίωσης κατά ειδικότητα: 450,00
δ) Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας στο εξωτερικό 300,00
ε) Δαπάνες εργαστηριακών εξετάσεων πριν την εισαγωγή στο Νοσηλευτήριο – Ετήσια μέχρι 450,00
στ) Καλυπτόμενη περίοδος ανάρρωσης στο σπίτι μέχρι 60 ημέρες

– Αμοιβή ιατρού έως 30,00
– Σύνολο αμοιβών ιατρών και δαπανών φαρμάκων κατά περίπτωση έως 450,00

ΣΧΕΔΙΟ Β

Με την συμπλήρωση της παρακάτω αίτησης ασφάλισης και την καταβολή 60 ευρώ και των υπολοίπων στοιχείων (βλέπε οδηγίες) ο αθλητής καλύπτεται για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο για απώλεια εισοδήματος από την πρώτη ημέρα του ατυχήματος και μέχρι 180 ημέρες με ποσό ανάλογο με το εισόδημα του και μέγιστο τα 500 ευρώ το μήνα.

[download id=”76″]