ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ENDURO Α.ΜΟΤ.Ο.Ε
(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
9
2
9
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
5
7
8
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ
9
3
8
ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΚΙΝΟΥΝΤΩΝ
9
4
7,5
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ
8
10
7
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
9
10
7
ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ
8
5
9
Σ.Ε.Δ ΑΓΩΝΑ
9
0
9
ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΓΩΝΑ
8
9
6
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ
9
5
8
ΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
8
4
8
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ – ΣΚΟΥΠΕΣ
9
5
6
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
8
8
8
ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΓΩΝΑ
8
8
9
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
116/140
80/140
109,5/140
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ %
82%
57%
78%