Ο διαγωνισμός φωτογραφίας του ΣΥΜΟΦΕ πραγματοποιήθηκε και οι καλιτέχνες έλαβαν τα βραβεία τους. Παρακάτω θα βρείτε τις βραβευμένες φωτογραφίες όλων των κατηγοριών (χρώμα, ασπρόμαυρο, ψηφιακό, έπαινος και ειδικό).