Δελτίο Τύπου

ΚΡΑΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ – ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Γεν. Γραμματέας Καταναλωτή κ. Θανάσης Σκορδάς ανακοινώνει, ότι διενεργούνται έλεγχοι στην αγορά σε κράνη που προορίζονται για χρήση από οδηγούς ή επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών ή τρίτροχων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο.

Τα κράνη πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του Κανονισμού R22 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) και να έχει εκδοθεί «δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου» από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κράνη τα οποία δεν έχουν πιστοποιηθεί με τον ανωτέρω Κανονισμό ενδέχεται να είναι επικίνδυνα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από οδηγούς-επιβάτες των παραπάνω οχημάτων.

Τα πιστοποιημένα κράνη πρέπει να φέρουν, μεταξύ άλλων, σχετική σήμανση πάνω τους, δηλαδή το διεθνές σύμβολο Ε, μέσα σε κύκλο, συνοδευμένο από τον ειδικό αριθμό (π.χ 4) της χώρας που έχει εκδώσει την έγκριση τύπου για το εξεταζόμενο κράνος, του αριθμού έγκρισης (πχ. 051406) και του σειριακού αριθμού παραγωγής (πχ. 1952), όπως αναφαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα:

Το σύμβολο J αναφέρεται στην απουσία καλύμματος του κάτω μέρους του προσώπου, ενώ τα σύμβολα P ή NP, που επίσης συναντώνται, στο εάν το υπάρχον κάλυμμα του κάτω μέρους του προσώπου είναι προστατευτικό ή όχι. Aνάλογη σήμανση πρέπει να φέρουν και τα διαφανή προστατευτικά ενόρασης τους (VISORS).

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή προληπτικά προέβη σε δέσμευση κρανών που δε συνοδεύονταν από την απαιτούμενη πιστοποίηση:

100 τεμαχίων (με κωδικό 48130, FULL FACE MD 202 TRACTION) από υποκατάστημα της ΑLΕX PAK στο Περιστέρι. Παράλληλα, δόθηκε εντολή απόσυρσης του εν λόγω τύπου κρανών από όλα τα υποκαταστήματα της εταιρείας, η οποία συμμορφώθηκε άμεσα.
9 τεμαχίων (με κωδικό ΜΑΧ) και 8 τεμαχίων (με κωδικό HELMETS MODEL HF-01) από το κατάστημα Πρόδρομος Τουρτόγλου (Αγ. Φιλίππου 3, Μοναστηράκι).
6 τεμαχίων (με κωδικό JM 57-58 MODEL HF-01) από το κατάστημα Πεταλάς Ι. Πεταλά Ε. ΟΕ (Αγ. Φιλίππου 4, Μοναστηράκι).
22 τεμαχίων (με κωδικό SUNNY HP 101) από το κατάστημα Πεταλάς Σ. κ ΣΙΑ ΟΕ (Αγ. Φιλίππου 3, Μοναστηράκι).
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και υγεία των χρηστών αυτών, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, πρόκειται να προβεί σε έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την απαγόρευση της κατασκευής, εισαγωγής, εμπορίας και διάθεσης κρανών που δε συμμορφούνται με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του Κανονισμού R22. Κατά των παραβατών, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 2251/94 «Προστασία των Καταναλωτών».

Ο Γεν. Γραμματέας Καταναλωτή κ. Θανάσης Σκορδάς συνιστά στους καταναλωτές να μην προμηθεύονται κράνη που διατίθενται χωρίς την παραπάνω σήμανση.