Τεχνικός Έλεγχος: Κεντρική πλατεία Τρικάλων το Σάββατο 06 Μαίου 2006 από ώρα 15:00 μέχρι 20:00.

Διαδρομή: Κρηνίτσα – Παλαιόπυργος – Αρδάνι – Πλάτανος – Νέα Ζωή – Καλοχώρι – Καλλιθέα – Αύρα – Ρίζωμα – Χαϊδεμένη.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2431072424 (ΜΟΛΕΤ), 6942409935 ή στην ιστοσελίδα της ΜΟΛΕΤ www.molet.gr