Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι ο αγώνας Scramble Βορείου Ελλάδος ΟΜΕ που θα διεξαχθεί στην περιοχή της Καλαμπάκας στις 24 Ιουνίου 2007, ΔΕΝ διοργανώνεται από τη Μοτοσικλετιστική Λέσχη Καλαμπάκας (ΜΟ.ΛΕ.Κ.) και ουδεμία ανάμειξη υπάρχει στον παραπάνω αγώνα.

Ο πρόεδρος
Σπύρος Μπαούτης

Ο Γραμματέας
Τσικέλης Χρήστος