ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ε-75 ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

Αρ.Πρωτ.: 194-09
Πειραιάς 2 Νοεμβρίου 2009

Θέμα : Πρωτοφανείς Ενέργειες Παρεμπόδισης Αγωνιστικής Δραστηριότητάς μας από Μέλη του Δ.Σ. της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

Προς : Διοικητικό Συμβούλιο Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.
Κοινοποίηση : ΜΜΕ

Προς μεγάλη μας έκπληξη, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 21.30 (παραμονή του 3ου Αγώνα Αττικού Κυπέλλου Scramble 2009 που είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 25/10/2009), μέλη του Δ.Σ. της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. μας ενημέρωσαν τηλεφωνικώς ότι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και εφόσον δεν καταβάλουμε την ίδια ημέρα ή το πολύ την επομένη το συνολικό ποσό των ασφαλίστρων των συμμετεχόντων στον επικείμενο αγώνα καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 38 ανανεώσεις αθλητικών δελτίων, δεν θα ενεργοποιούταν από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. η ασφαλιστική κάλυψη του αγώνα από τη γνωστή ασφαλιστική εταιρεία, και με ευθύνη της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. θα παρεμποδιζόταν η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Η συγκεκριμένη τακτική μας θυμίζει παλαιότερες εποχές και ενέργειες που το σωματείο μας, μαζί με τη ΜΟΤ.Ο.Ε., είχε καταδικάσει και μετά από πολυετείς αγώνες κατάφερε τελικά να ανατρέψει, δημιουργώντας άλλες συνθήκες διεξαγωγής αγώνων μοτοσικλέτας στην Ελλάδα, μέσα από μια ομοσπονδιακή βάση, εντάσσοντας τους αγώνες μοτοσικλέτας στον αθλητικό νόμο.

Θέλαμε να πιστεύουμε ότι οι πρακτικές αυτές είχαν οριστικά τελειώσει και οι αγώνες μοτοσικλέτας θα τελούνταν στο πλαίσιο μιας ομοσπονδιακής αντίληψης στήριξης των σωματείων και αλληλοβοήθειας, με γνώμονα την ποιοτική και οικονομικά προσιτή προς τον αθλητή διοργάνωση αγώνων από σωματεία με μοναδικό σκοπό την προώθηση του αθλήματος και όχι το κέρδος.

Με βάση το νομικό καθεστώς που ισχύει μέχρι σήμερα, τα αθλητικά σωματεία αποτελούν τους μοναδικούς νόμιμα αναγνωρισμένους φορείς που μπορούν να διοργανώσουν αγώνες μοτοσικλέτας στην Ελλάδα, ενώ εκκρεμεί η αναγνώριση ομοσπονδίας που θα ηγείται, βάσει του αθλητικού νόμου, των σωματείων-μελών της. Βασική αρχή στην οποία πρέπει να στηρίζεται η ομοσπονδιακή λειτουργία του αθλήματος είναι η αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των σωματείων-μελών και της εκλεγμένης διοίκησης της ομοσπονδίας.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε., που πλαισιώνεται από δεκάδες νόμιμα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία από τη Γ.Γ.Α., πρέπει να διέπεται από δημοκρατικές διαδικασίες, για να αποτελέσει τη μοναδική ομοσπονδία αγωνιστικής αθλητικής μοτοσικλέτας στη χώρα μας.

Οι παραπάνω τακτικές και ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο τη δημοκρατική λειτουργία της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. και παρεμποδίζουν το στόχο της που δεν είναι άλλος από τη στήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των σωματείων-μελών της με κάθε τρόπο, ώστε να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο τους, της ανάπτυξης και διοργάνωσης αγώνων μοτοσικλέτας προς όφελος των αθλητών και βεβαίως της ομοσπονδίας. Παράλληλα δυναμιτίζουν τις αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης.

Η μοναδική, εκ των πραγμάτων, στήριξη των σωματείων-μελών της που μπορεί να προσφέρει η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. περιορίζεται, πέραν της ηθικής στήριξης, στην πιστωτική στήριξη καθώς έχει αναλάβει την οικονομική διεκπεραίωση των ασφαλίστρων με την ασφαλιστική εταιρεία. Είναι γνωστό ότι, η διοργάνωση αγώνων αποτελεί μια δύσκολη οικονομικά διαδικασία, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ελλειμματική, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πλήρης οικονομική κάλυψή τους.

Το ποσό που οφείλει να καταβάλει κάθε σωματείο-μέλος στην Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. για κάθε συμμετέχοντα αθλητή ανά αγώνα για την κάλυψη των ασφαλίστρων όσον αφορά τις σωματικές βλάβες των αθλητών κατά τη διάρκεια του αγώνα, είναι μεγαλύτερο των οικονομικών υποχρεώσεων της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. προς την ασφαλιστική εταιρεία, δηλαδή αποτελεί θετικό υπόλοιπο της ομοσπονδίας, εφόσον οι συμμετοχές υπερβαίνουν τις 40 ανά αγώνα (η μεγάλη πλειοψηφία των αγώνων έχουν πάνω από 40 συμμετέχοντες αθλητές). Αυτό το επιπλέον ποσό, με βάση απόφαση του Δ.Σ. της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. αποτελεί ταμειακά θετικό υπόλοιπο προς όφελος της ομοσπονδίας για τα λειτουργικά της έξοδα. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και με το χρηματικό ποσό της ετήσιας ανανέωσης του αθλητικού δελτίου κάθε αθλητή (από το οποίο καλύπτεται το ετήσιο ασφαλιστικό συμβόλαιο αστικής ευθύνης για όλους τους αγώνες των σωματείων-μελών της και το κόστος έκδοσης των καρτών των αθλητών) και το οποίο ποσό υπερκαλύπτει τις υποχρεώσεις της ομοσπονδίας και περισσεύει ως ταμειακά θετικό υπόλοιπο.

Δεν είναι δυνατόν, να υπάρχει μία εύρωστη οικονομικά ομοσπονδία και μάλιστα με απαίτησή της να προκαταβάλλονται τα ασφάλιστρα δύο μέρες πριν τον αγώνα, ώστε να διασφαλιστεί η είσπραξή τους, προκειμένου να δοθεί η ασφαλιστική κάλυψη του αγώνα, όταν τα σωματεία που διοργανώνουν τους αγώνες βγαίνουν ταμειακά ελλειμματικά. Από την άλλη πλευρά, ούτε τα σωματεία είναι δυνατό να αυξήσουν το παράβολο συμμετοχής των αθλητών στον αγώνα προκειμένου να αντεπεξέλθουν οικονομικά.

Στο πλαίσιο της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης, η ομοσπονδία θα πρέπει να συμμετέχει στην διοργάνωση των αγώνων με κάθε μέσο και κόστος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η διοργάνωση είναι ταμειακά ελλειμματική. Η διοργάνωση των αγώνων μοτοσικλέτας είναι καθήκον της ομοσπονδίας, όπως και η στήριξη των σωματείων-μελών της που αναλαμβάνουν τις διοργανώσεις.

Η ομοσπονδία οφείλει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και όσο το δυνατό αρτιότερη διοργάνωση αγώνων μοτοσικλέτας στη χώρα μας. Στην αντίθετη περίπτωση δεν υφίσταται λόγος ύπαρξής της.

Η διαμορφωθείσα κατάσταση με βάση τις ενέργειες του Δ.Σ. της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε., οδήγησε στην ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου μας, να παγώσει τις αγωνιστικές δραστηριότητές του, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την απαράδεκτη τακτική που θέλει να επιβάλλει το Δ.Σ. της ομοσπονδίας. Η τακτική αυτή οδηγεί στη συρρίκνωση των σωματείων που διοργανώνουν αγώνες, καθώς η δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε επιβάλλει την προσωπική οικονομική στήριξη των αγώνων από τα μέλη του σωματείου ή την υπερβολική αύξηση του παραβόλου συμμετοχής των αθλητών με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση και των αγώνων.

Για το Δ.Σ. του
Ε-75 Φίλοι Μοτοσυκλέτας – Αθλητικό Σωματείο

Ο Πρόεδρος
Χοχλακάκης Γιάννης
proedros@e-75motoclub.gr

Ο Υπευθ. Αγωνιστικού
Κατζιλέρης Γιώργος
racing@e-75motoclub.gr