Η αρχή γίνεται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα motocrossόπου σε συνεργασία με την Yamaha Rinaldi η Ιταλική UFOPlast επιστρέφει στους αγώνες με χορηγία ρουχισμού και προστατευτικού εξοπλισμού.

Οι αθλητές που θα συμμετέχουν με εξοπλισμό UFO το 2013 είναι οι Steven Frossard και Joel Roelants.

από αριστερά Vito Consoloni (UFO) και Steven Frossard

από αριστερά Vito Consoloni (UFO) και Steven Frossard