ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ENDURO CROSS ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/02/11
ΔΗΜΟΤΙΚΟ CAMPING ΔΡΕΠΑΝΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Λ.Α.Μ.Ο.Τ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τσανάκα Αγγελική
ΜΕΛΗ : Αθανασίου Αλέξανδρος – Ρίζος Βασίλειος
ΣΤΕΛΕΧΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θα αν/θει
ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ: Αρλέτος Θεόδωρος
ΒΟΗΘΟΣ ΑΛΥΤΑΡΧΗ: Νικόλ Άνθη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γραμμένου Αντιγόνη
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ: Μπέλας Νικόλαος
ΕΦΟΡΟΣ ΚΡΙΤΩΝ : Κολιός Σωκράτης
ΥΠ.ΑΠΟΤΕΛEΣMAΤΩΝ: Σμύρη Πέρσα
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ: Γιαννακούλης Νίκος
ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ INTERSALONIKA

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Η διαρκής γραμματεία θα λειτουργεί από την έναρξη των εγγραφών μέχρι το
Σάββατο 12/02/11 στα τηλέφωνα 26650 23092 και 6946619994
Κυριακή 13/02/11 από 08.00 στο χώρο της πίστας.

ΑΡΘΡΟ 1ο Η Λ.Α.Μ.Ο.Τ. Θεσπρωτίας διοργανώνει φιλικό αγώνα ENDUROCROSS στον χώρο του Δημοτικού camping Ηγουμενίτσας. Ο αγώνας διοργανώνεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Τα έσοδα θα διατεθούν στον σύλλογο γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια « Η ΦΛΟΓΑ».

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με :
1ο Τον Δικαιοδοτικό Κώδικα της Ο.Μ.Ε.
2ο Το Γενικό Κανονισμό Αγώνων Fastcross της F.I.M
3ο Το Γενικό Κανονισμό Αγώνων Fastcross της Ο.Μ.Ε.
4ο Το Τεχνικό Κανονισμό Αγώνων Fastcross της F.I.M.
5ο Τον Τεχνικό Κανονισμό Αγώνων Fastcross της Ο.Μ.Ε.
6ο Την Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Κυπέλλων και Επάθλων της Ο.Μ.Ε.
7ο Τον Παρόντα Ειδικό Κανονισμό.

AΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΜΠΑΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Το μήκος της πίστας είναι 550 μ. Ανώτερο πλάτος 15μ. και μικρότερο 6μ. Οι θέσεις στην μπάρα εκκίνησης είναι 6 + 2

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
Στον αγώνα μπορούν να πάρουν μέρος μοτοσικλέτες motocross, enduro και trial ανεξαρτήτως κυβισμού και κατηγορίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΑΓΩΝΕΣ
Οι αγώνες είναι τύπου endurocross προσμετρούν ως αρ.1. Θα διεξαχθούν προκριματικοί, ημιτελικοί, μικρός και μεγάλος τελικός. Οι προκριματικοί οι ημιτελικοί θα έχουν διάρκεια 8΄+ 1γύρο και ο μεγάλος τελικός 10΄+1γύρο. Σε κάθε σκέλος θα εκκινούν 6 οδηγοί και θα περνάνε 3 στο επόμενο σκέλος. Με αυτή τη διαδικασία στο τέλος θα καταλήξουν στη μπάρα για τον τελικό 6 οδηγοί και 1 οδηγός επιλογή της οργάνωσης. Oλοι οι οδηγοί που δεν θα προκριθούν στον τελικό θα κάνουν 3 σκέλη των 5΄+1 γύρο και οι 2 πρώτοι κάθε σκέλους θα τρέξουν στον μικρό τελικό διάρκειας 8΄+ 1 γύρο.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ
Στον αγώνα μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάτοχος έγκυρης αγωνιστικής αδείας 20011 ΟΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 031.5.1 ΓΚ mοτο cross. Η συμμετοχή κατόχων αγωνιστικών αδειών των κρατών μελών της ΕΕ- BMU γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή του συνοδεύεται από έγκυρη άδεια της FΜΝ της χώρας τους.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όποιος θέλει να λάβει μέρος στον αγώνα πρέπει να συμπληρώσει δήλωση συμμετοχής στο έντυπο του οργανωτή έως την Πέμπτη 10/02/11
Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα €

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΩΡΑΡΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τεχνικός έλεγχος: 09.00
Ελεύθερα δοκιμαστικά: 11.00
Έναρξη αγώνα: 12.00.
Το αναλυτικό πρόγραμμα του αγώνα θα ανακοινωθεί στην πίστα την Κυριακή. Όσοι οδηγοί επιθυμούν μπορούν να βρίσκονται στην πίστα από το Σάββατο.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο τεχνικός έλεγχος καθώς και ο έλεγχος εξακρίβωσης θα διεξαχθεί στην πίστα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Μοτοσυκλέτα που δεν θα είναι σύμφωνη με τον τεχνικό κανονισμό αγώνων motocross της ΔΟΜ- ΟΜΕ ή ο αγωνιζόμενος δεν είναι εφοδιασμένος με άδεια άρθρο 5 ή δεν περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκλείεται από των αγώνα . Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η είσοδος στην πίστα μοτοσικλέτας η οποία δεν έχει περάσει από τεχνικό έλεγχο. Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παρουσιάσουν στον τεχνικό έλεγχο το κράνος, του εγκεκριμένου τύπου motocross το οποίο πρέπει να φέρει τον αριθμό συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Τελικός τεχνικός έλεγχος θα γίνεται στις 3 πρώτες μοτοσικλέτες στο τέλος του αγώνα καθώς και σε κάθε άλλη μοτοσικλέτα που τερμάτισε μετά από πρόταση του αλυτάρχη ή του διαιτητή. Οι μοτοσικλέτες θα παραμένουν σε καθεστώς επιτήρησης για 15 λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
Απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού η είσοδος των αναβατών στην πίστα εκτός της προβλεπόμενης ώρας και κατόπιν εντολής του αλυτάρχη.
.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Σε κάθε σειρά εκκίνησης οι αναβάτες κατατάσσονται ως άρθρο 4.
Από την στιγμή που επέλεξαν μια θέση απαγορεύεται να την αλλάξουν. Οι αναβάτες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να βρίσκονται στη ζώνη αναμονής 10 λεπτά πριν από την ώρα εκκίνησης κάθε αγώνα. Με την επίδειξη πράσινης σημαίας από τον αλυτάρχη οι αγωνιζόμενοι θέτουν σε λειτουργία τους κινητήρες των μοτοσικλετών τους.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ
Στο χώρο αναμονής σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΔΙΑΔΡΟΜΗ –εξωτερική ΒΟΗΘΕΙΑ
Η διαδρομή είναι οριοθετημένη με κορδέλες και αποτελείται από άλματα motocross κορμούς δένδρων, λάκκους με νερό και πέτρες.
Εξωτερική βοήθεια κατά την διεξαγωγή του αγώνα και των δοκιμών απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 031.11
Ο ανεφοδιασμός πρέπει να γίνεται μόνο στον χώρο των PADDOCKS με σταματημένους τους κινητήρες και να υπάρχει πυροσβεστήρας 6κ.
Ο χώρος που θα προσδιορισθεί για τις ρυθμίσεις θα ανακοινωθεί.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Η εκκίνηση γίνεται με τους κινητήρες σε λειτουργία. Ο αλυτάρχης επιδεικνύει πινακίδα με την ένδειξη 15 δευτερόλεπτα αμέσως μετά με πινακίδα 5 δευτερόλεπτα και αμέσως μετά πέφτει η μπάρα εκκίνησης. Στην μπάρα εκκίνησης θα παραβρίσκονται μόνο οι αναβάτες και τα στελέχη του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Ο αφέτης θα κηρύξει την εκκίνηση άκυρη με την ένδειξη κόκκινης σημαίας και ο αγώνας θα σταματήσει. Οι αναβάτες πρέπει να επιστρέψουν στο χώρο αναμονής και επανεκκίνηση θα δοθεί αμέσως αρχίζοντας από τα τελευταία 3 λεπτά του προαναφερθέντος 10 λεπτού. Η αλλαγή μοτοσικλέτας απαγορεύεται μετά από άκυρη εκκίνηση.

AΡΘΡΟ 15ο
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο τερματισμός του αγώνα θα γίνει με καρό σημαία στον πρώτο αναβάτη που έχει συμπληρώσει τον προκαθορισμένο χρόνο του αγώνα.
Οι αναβάτες που περνούν την γραμμή τερματισμού και παίρνουν την σημαία πρέπει να μειώνουν την ταχύτητα τους και να οδηγούνται στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης. Η μη τήρηση του κανονισμού επιφέρει αποκλεισμό από τον αγώνα. Η χρονομέτρηση παύει 5 λεπτά μετά την πτώση της σημαίας στον πρώτο αναβάτη.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα των αγώνων θα ανακοινώνονται στο τέλος κάθε αγώνα και θα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Τα παράβολο ένστασης ισούται με το διπλάσιο συμμετοχής και υποβάλλονται:
Α. κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση τους
Β. για τεχνικούς λόγους εντός 15 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΝΟΜΗ – ΕΠΑΘΛΑ
Η απονομή των επάθλων θα γίνει στην πίστα μετά την λήξη των αγώνων εφόσον δεν εκκρεμεί καμία ένσταση. Απονέμονται κύπελλα στους 3 πρώτους του μεγάλου τελικού.

AΡΘΡΟ 19ο
ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΕΥΘΥΝΗ ΟΔΗΓΩΝ
Με την υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής ο αναβάτης και ο συμμετέχων αποδέχονται ανεπιφύλακτα των παρόντα κανονισμό και ασφαλίζεται για ζημιές προς τρίτους σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Επιπλέον όλοι οι συμμετέχοντες αναβάτες είναι ασφαλισμένοι για προσωπικά ατυχήματα σύμφωνα με το αρ.0100.2 Γ.Κ. ΜΧ της ΟΜΕ Υπογράφοντας την δήλωση συμμετοχής ο αγωνιζόμενος και οι ιδιοκτήτες μοτοσικλετών αποδέχονται πως η Ο.Μ.Ε. ο Οργανωτής , οι κριτές και κάθε συμμετέχων στην διοργάνωση του αγώνα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ατύχημα ή ζημιά συμβεί στους αγωνιζόμενους και της μοτοσικλέτες τους κατά την διάρκεια του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
Η οργανωτική επιτροπή, ή ΟΜΕ, η διοργανώτρια λέσχη, καθώς και οι αναβάτες των αγώνων δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για τυχών ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα.
Η αστική ευθύνη βαρύνει την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία έχει συνάψει συμβόλαιο κάλυψης κινδύνων από αυτές τις δραστηριότητες.

ΚΑΘΕ ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ Ή ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΕΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΤΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

* Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στα ωράρια και τα σκέλη του αγώνα ανάλογα με τον αριθμό των οδηγών που θα δηλώσουν συμμετοχή.