ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΕΑΜ

ΘΕΜΑ: Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΘ.Ε.Α.Μ.

Η Εθνική Επιτροπή Αγώνων Μοτοσικλέτας, μετά από 2,5 χρόνια υπηρεσιών με την υπάρχουσα σύνθεσή της, ολοκλήρωσε το σημαντικό της έργο. Κατόπιν αυτού, ο έχων την εποπτεία του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας κ. Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, ανακοινώνει τη σύνθεση της νέας επιτροπής για τα έτη 2007 και 2008, που έχει ως κύριο σκοπό την συνεχή αναβάθμιση των αγώνων μοτοσικλέτας, η οποία έχει ως εξής:

Άγγελος Μπαβέλας (Πρόεδρος)
Κώστας Κουκοδήμος (Αντιπρόεδρος, υπεύθυνος σχέσεων με τις αρχές και τους χορηγούς)
Δώρα Πηγαδιώτη (Μέλος)
Θεόδωρος Δελαπόρτας (Μέλος)
Κώστας Κατσούλας (Μέλος, εκπρόσωπος ΑΣΟΑΜ)
Ανδρέας Τσουκαλάς (Μέλος, εκπρόσωπος ΣΟΑΜ)
Ανδρέας Καλαμπαλίκας (Μέλος, εκπρόσωπος ΣΑΜΕ)