Η ΕΛΠΑ ανακοίνωσε τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει τα μέλη των εθνικών ομάδων για το ISDE, MX of Nations και SM of Nations το 2006. Οι ανακοινώσεις των Εθνικών ομάδων μας αναμένονται εντός του μήνα Ιουνίου από την ΕΛΠΑ. Διαβάστε ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή σας στην εθνική ομάδα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2006
Μάιος 2006

Θέμα: Κριτήρια επιλογής μελών Εθνικών Ομάδων

Σύμφωνα με το άρθρο 60.1 του ΕΑΚΜ, η ΕΘΕΑΜ καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των μελών των Εθνικών Ομάδων Μοτοσικλέτας.

Τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

Α. ΗΘΟΣ

– Προσωπική συμπεριφορά προς τα στελέχη των αγώνων και τους λοιπούς αγωνιζόμενους.
– Να μην έχει τιμωρηθεί από τα Πειθαρχικά Όργανα της ΕΘΕΑΜ την τελευταία διετία.
– Συνέπεια στην τήρηση των αγωνιστικών του υποχρεώσεων.
– Να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Β. Αξιόλογη αγωνιστική πορεία ή διάκριση σε αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ή σε διεθνείς αγώνες του αντικειμένου του.

Από την γραμματεία της ΕΘΕΑΜ