ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», επίσημος αποκλειστικός διανομέας της YAMAHA Motor Corporation σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία ανακοινώνει νέα τιμή για την TDM 900 με ABS μοντέλο 2005, με ισχύ από 15 Μαΐου 2006:

Νέα τιμή από 15 Μαΐου 2006 με ΦΠΑ & Ε.Ε.Τ. : €9.200

Η τιμή αυτή ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος (περιορισμένος αριθμός).

Η TDM900 με ABS καθώς και η πλήρης σειρά δικύκλων και συμπληρωματικών προϊόντων διατίθενται μέσα από ένα εξειδικευμένο δίκτυο που καλύπτει γεωγραφικά όλη την Ελλάδα, με 91 σημεία πώλησης δικύκλων, 66 εξουσιοδοτημένα συνεργεία, και 7 σημεία λιανικής πώλησης που ελέγχονται από την κεντρική αντιπροσωπεία.

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.