Σε μια κίνηση καλής θέλησης προς το περιβάλλον προχώρησαν οι 32 χώρες που συμμετέχουν στο International Six Days Enduro στις Σέρρες, φυτεύοντας ένα δέντρο στο χώρο του αυτοκινητοδρομίου. Το οικολογικό πάρκο ISDE 2008 είναι μια πρωτοβουλία της Δημαρχίας Σερρών. Αυτό το πάρκο θα συνεισφέρει στην προώθηση των Σερρών και του αυτοκινητοδρομίου σύμφωνα με το πρόγραμμα της Unesco “Πράσινες Πόλεις”.