Ευχαριστούμε τον Γιάννη Λαφογιάννη για το χρόνο του και τις φωτογραφίες που είχε τη διάθεση να μας παραχωρήσει. Συγχαρητήρια σε όλους τους αναβάτες που συμμετείχαν στον αγώνα. Για την ιστορία την θέση του Ηλία Μικέ, που είχε ανακοινωθεί από την ΕΛΠΑ για να στελεχώσει την ομάδα, πήρε την τελευταία στιγμή ο Δημήτρης Μουζάκης, καθώς ο Μικές δεν κατάφερε να εξασφαλίσει στρατιωτική άδεια.

Μάντης (μηχανικός) και Κάκος (αναβάτης)

Μάντης (μηχανικός) και Μουζάκης (αναβάτης)

Ο Μουζάκης λίγο πριν την εκκίνηση

Η τεράστια ευθεία της εκκίνησης

Εμπρός ζάντα από ΜΤ-03

για φίλημα!

Παπαγεωργίου λίγο πριν την εκκίνηση του σκέλους

Οι τρεις Έλληνες αναβάτες

Τεχνικός έλεγχος

Γιάννης Λαφογιάννης και Γιώργος Κάκος