“ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER MOTO 2006”
5ος ΑΓΩΝΑΣ
Σπάρτη, 8 Ιουλίου 2006
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: IRON TEAM
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν