Κλήρωση πραγματοποιήθηκε για τις θέσεις της σχάρας εκκίνησης για την πρώτη ημέρα του 65ου
Motocross των Εθνών. Στην 5η θέση η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, στην 13η η Γαλλία.
20η θέση για την Γερμανία και στην 24η η Βρετανική ομάδα, ενώ οι προσπάθειες της Ελληνικής
ομάδας θα ξεκινήσουν από την 3η θέση της σχάρας εκκίνησης.