ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ TRIAL 2008
2oς Αγώνας
11 Μαΐου 2008
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διοργάνωση ΑΘΛΕΜ
Πρόγραμμα
Έναρξη συμμετοχών 23 Απριλίου 2008
Λήξη συμμετοχών 6 Μαΐου 2008
Τεχνικός Έλεγχος 11 Μαΐου 2008 ώρα 10:00 – 10:30
Εκκίνηση 11 Μαΐου 2008 ώρα 11:00

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Άρθρο 1ο: Οργάνωση
Το αγωνιστικό τμήμα της ΑΘΛΕΜ μετά από την έγκριση της Π.ΟΜ διοργανώνει τον 2ο Αγώνα του Πρωταθλήματος Trial 2008, την Κυριακή 11 Μαΐου 2008 στην περιοχή της Πεντέλης στο 5,5 χιλιόμετρο του δρόμου που οδηγεί από πλατεία Παλαιάς Πεντέλης προς Νέα Μάκρη.

Άρχοντες του αγώνα:
Πρόεδρος Αγωνοδικών:
Αγωνοδίκες: Θα ανακοινωθούν

Η οργανωτική επιτροπή απαρτίζεται από:
Αλυτάρχης: Παπαπαναγιώτου Ιωάννης
Τεχνικός Έφορος: Παπαπαναγιώτου Ιωάννης
Γραμματέας: Σκαρή Έλλη
Έφορος Κριτών: Διαμάντης Κώστας
Έφορος Διαδρομής: Διαμάντης Κώστας
Κριτές: Κοπετινάς Πέτρος, Αχειλαράς Γιάννης, Δημητρίου Κωστής, Σάλτας Μελέτης, Παπαχριστοδούλου Μάκης, Λιλλής Σπύρος, Ταργαζίκης Γιάννης, Μανωλίδου Γιούλη

Άρθρο 2ο: Διαδρομή
Η συνολική διαδρομή έχει μήκος 6 χιλιόμετρα αποτελούμενη από 24 Ειδικές Διαδρομές, δηλαδή, υπάρχει μία διαδρομή μήκους 2 χιλιομέτρων που γίνεται 3 φορές (τρεις γύροι). Κάθε γύρος έχει 8 Ειδικές Διαδρομές των οποίων η βαθμολογία κρίνει τον αγώνα.
Οι Ειδικές Διαδρομές είναι χαραγμένες, σύμφωνα με τους κανονισμούς, με πλαστική ταινία και με βέλη που ορίζουν την πορεία των αναβατών. Πινακίδες με τις λέξεις “ΑΡΧΗ” και “ΤΕΛΟΣ” σηματοδοτούν την αρχή και το τέλος αντίστοιχα της κάθε Ειδικής Διαδρομής. Κάθε Eιδική Διαδρομή έχει διαφορετικό πέρασμα για την κατηγορία Α’ και διαφορετικό για τις κατηγορίες Β’ και Junior. Η πορεία της Α’ κατηγορίας ορίζεται με κόκκινα βέλη της κατηγορίας Β’ ορίζεται με πράσινα βέλη και της Junior ορίζεται με κίτρινα βέλη.

Μεταξύ των ειδικών διαδρομών υπάρχουν Απλές Διαδρομές που είναι υποχρεωτικές για όλους τους αναβάτες. Παράλειψή τους συνεπάγεται αποκλεισμό.

Άρθρο 3ο: Χρονικό Όριο
Κάθε αναβάτης έχει στην διάθεσή του 3 ώρες και 20 λεπτά από την ώρα εκκίνησής του για την ολοκλήρωση της διαδρομής των τριών γύρων. Κάθε λεπτό καθυστέρησης επιφέρει 1 βαθμό ποινής. Καθυστέρηση που ξεπερνά τα 20 λεπτά επιφέρει ποινή αποκλεισμού.

Άρθρο 4ο: Βαθμολογία
Η βαθμολογία γίνεται σύμφωνα με τον ΕΑΚΜ και τους κανονισμούς της Δ.Ο.Μ. Για τους βαθμούς ποινής που επιβάλλονται στους αναβάτες, ισχύουν τα παρακάτω:

Κανένα Σφάλμα 0
Παράλειψη μιας ειδικής διαδρομής 20
Άρνηση μετά απο σήμα κριτή 20
Πάτημα 1 φορά το πόδι στο έδαφος εν κινήσει 1
Πάτημα 2 φορές το πόδι στο έδαφος εν κινήσει 2
Πάτημα 3 φορές και πάνω το πόδι στο έδαφος εν κινήσει 3
Πάτημα και των δύο ποδιών ταυτόχρονα 2
Ακινητοποίηση μοτοσυκλέτας χωρίς το πόδι στο έδαφος 0
Ακινητοποίηση μοτοσυκλέτας με το πόδι στο έδαφος πάνω από 5΄΄ 5
Πάτημα της κορδέλας με τον τροχό 0
Πάτημα της κορδέλας με το πόδι ή έξω απ’ αυτή 1
Σβήσιμο του κινητήρα με πάτημα στο έδαφος 5
Πέσιμο 5
Πάτημα στο έδαφος με τα δύο πόδια στην ίδια πλευρά της μοτοσυκλέτας 5
Οπισθοδρόμηση με πόδι στο έδαφος. 5
Εξωτερική βοήθεια 5
Όταν σπάσει ή ξεθάψει τον πάσαλο πόρτας 5
Επαφή της μοτοσυκλέτας ή σημείου του σώματος με εμπόδιο χωρίς να κινείται ο πίσω τροχός πάνω από 5΄΄ 5
Πάτημα τροχού έξω από την κορδέλα 5
Κόψιμο κορδέλας 5
Αλλαγή σειράς διέλευσης ειδικών διαδρομών 5
Πορεία αντίθετη προς την φορά της διαδρομής 5
Όταν η μοτοσικλέτα κάνει πλήρη κύκλο και διασχίσει το ίχνος της 5
Πορεία σε διαδρομή άλλης κατηγορίας 5

Άρθρο 5ο: Συμμετοχές Δικαιώματα
Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται από τους αναβάτες σε έντυπο που διατίθεται από την λέσχη. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 6 Μαΐου 2008. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών για την πραγματοποίηση του αγώνα είναι 10 εκκινήσαντες. Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα 50€ .Τα χρήματα αυτά επιστρέφονται αν η αίτηση δεν γίνει δεκτή ή αν ο αγώνας ματαιωθεί. Στους αναβάτες δίδεται αριθμός συμμετοχής που είναι από ύφασμα και πρέπει να τον φορά κάθε αναβάτης υποχρεωτικά. Δίδεται στην εκκίνηση και επιστρέφεται στον τερματισμό.

Άρθρο 6ο: Κλάσεις Αναβατών
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες η Α’, η Β’ και η Junior. Η κατανομή των αναβατών γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς όπως αναφέρονται στην προκήρυξη του πρωταθλήματος Trial της Π.Ο.Μ για το 2008, και στις τρεις κατηγορίες.

Άρθρο 7ο: Τεχνικός Έλεγχος
Γίνονται δεκτές μόνο μοτοσικλέτες Trial. Οι μοτοσικλέτες πρέπει να είναι σύμφωνες με τον ΕΑΚΜ και τον Τεχνικό Κανονισμό Trial. Έλεγχος γίνεται και στα εξής: Αγωνιστική άδεια, δίπλωμα οδήγησης και κράνος. Όποια μοτοσικλέτα απορριφθεί από τον Τεχνικό Έλεγχο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα. Εάν δύο αναβάτες επιθυμούν να αγωνιστούν με την ίδια μοτοσικλέτα θα πρέπει να το δηλώσουν πριν την εκκίνηση του αγώνα στον Αλυτάρχη.

Άρθρο 8ο: Park Ferme, Εκκίνηση, Τερματισμός
Κάθε μοτοσικλέτα μετά τον Τεχνικό Έλεγχο μπαίνει στο Park Ferme, που βρίσκεται στον χώρο της γραμματείας. Η εκκίνηση στον πρώτο αναβάτη θα δοθεί στις 11:00 και κάθε λεπτό θα ξεκινά και ένας αναβάτης. Ξεκινά πρώτα η κατηγορία Junior, μετά η Β και τέλος η Α’.

Άρθρο 9ο: Αποτελέσματα Απονομή
Μετά το τέλος του αγώνα αθροίζονται οι βαθμοί ποινής κάθε αναβάτη και σύμφωνα με τα σύνολα βγαίνουν τα αποτελέσματα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερισχύει αυτός που έχει τα περισσότερα “0”. Εάν και εκεί ισοβαθμούν, τότε υπερισχύει αυτός που έχει τα περισσότερα “1”, ”2”, ”3” και αν ακόμα ισοβαθμούν, τότε η θέση κρίνεται από τον χρόνο τερματισμού. Στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας απονέμονται κύπελλα και στους υπόλοιπους μετάλλια.

Άρθρο 10ο: Ενστάσεις Ασφάλεια
Η υποβολή ένστασης συνοδεύεται από παράβολο 100€ και εξετάζεται σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ.Μ και τον κανονισμό της Π.Ο.Μ. Με την αίτηση συμμετοχής ο αναβάτης ασφαλίζεται για ζημιές προς τρίτους σε όλη την διάρκεια του αγώνα και επιπλέον για προσωπικά ατυχήματα. Οι οργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές των μοτοσικλετών και των εξαρτημάτων τους λόγω ατυχήματος, πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας.