ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
TM HELLAS

Όλοι οι ιδιοκτήτες των μοτοσυκλετών ΤΜ, των εκδόσεων SMR, SMM και ENDURO οι οποίοι δεν έχουν ακόμη εκδόσει άδεια κυκλοφορίας και δεν έχουν πάρει την πινακίδα τους απο το αντίστοιχο Υπουργείο, θα πρέπει να βιαστούν και έως τις 31.12.2007 να έχουν ταχτοποιήσει το θέμα. Η TM Hellas δεν φέρει καμία ευθύνη μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, η οποία είναι και η καταλυτική ημερομηνία για την έκδοση αδείας κυκλοφορίας των δίχρονων και τετράχρονων ΤΜ χρονολογίας έως και 2007!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Πολυχρόνου Κωνσταντίνα στο τηλέφωνο 210 2711026, αλλά και με e-mail στο info@motos.gr.