Ολοι μαζί στην Αθήνα Σάββατο 1 Απριλίου 2006.

Στην πορεία που σαν “ΨΕΜΑ” θα φωνάζει μιαν αλήθεια: <>

Γι’ αυτό και δεν ζητάει… απαιτεί τη δικαίωση των προβλημάτωνπου για χρόνια αφήνει άλυτα το κράτος !!!