ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΩΝ MOTO CROSS ETOYΣ 2011

H ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Ε.) προκηρύσσει:

Α. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΜΧ 2Ο11
Α/1.2. Πανελλήνιο Κύπελλο ΜΧ (οpen) 2Τ 2011
Β. Περιφερειακά Κύπελλα ΜΧ 2O11
Γ. Πανελλήνιο Κύπελλο ΜΧ QUAD R 2O11
Δ. Έπαθλα ΜΧ (κατόπιν αιτήσεως του εκάστοτε οργανωτή).

Για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα διεξαχθούν επτά (7) αγωνιστικές συναντήσεις και δέκα τρεις (13) αγώνες, για τις κατηγορίες mx1, mx2 και open
Για τις κατηγορίες mx85 και mx65cc θα διεξαχθούν επτά (7) αγωνιστικές συναντήσεις δέκα τέσσερες (14) αγώνες
Σημ.: Ο 14ος και τελευταίος αγώνας («Μέγας Τελικός»), που θα διεξαχθεί στην 7η και τελευταία αγωνιστική συνάντηση, θα είναι ιδιαίτερης, και βαρύνουσας σημασίας, δεν θα προσμετρήσει στην ανακήρυξη πρωταθλητών και η συμμετοχή των αγωνιζομένων σε αυτόν, θα διέπεται, από τους όρους της παραγράφου Α5 της παρούσας προκήρυξης. 2. Ο τυχόν τραυματισμός (σε oποιονδήποτε αγώνα της ΟΜΕ) ή ασθένεια, αναβάτη, που δεν θα του επιτρέψει να συμμετάσχει σε κάποιον αγώνα, του Π.Π ΜΧ 2011, θα αποδεικνύεται από έγγραφο δημόσιου Νοσοκομείου ή Κ. Υγείας, ώστε να μπορεί, να εξακολουθεί, να συμμετέχει στην (για την) διαδικασία (και μόνο), των χρηματικών επάθλων έτους 2011, της ΟΜΕ.
Για να προσμετρήσει το Πρωτάθλημα και να ανακηρυχθούν Πρωταθλητές, πρέπει να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον δώδεκα (12) αγώνες, δηλαδή τουλάχιστον έξι (6) αγωνιστικές συναντήσεις εκτός εάν το Δ.Σ. της ΟΜΕ αποφασίσει διαφορετικά, λόγω ανωτέρας βίας, οικονομικών συνθηκών κλπ. και κατόπιν προτάσεως της επιτροπής ΜΧ .

Α.1. ΠΡΙΜ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ κατηγοριών ΜΧ1 και ΜΧ2:
Για τους δώδεκα (12) από τους δέκα τρεις (13) προκηρυγμένους αγώνες MOTO CROSS του 2011, οι δέκα πέντε (15) πρώτοι αναβάτες των κατηγοριών mx1 και mx2, σε κάθε αγώνα, θα λαμβάνουν πριμ τερματισμού ως παρακάτω:

α. Οι τρεις (3) Πρώτοι Τερματίσαντες Αναβάτες των κατηγοριών mx1 και mx2 (θέσεις 1 έως και 3), σε κάθε αγώνα, θα λαμβάνουν τα ακόλουθα πριμ τερματισμού:
1ος: 120ευρώ, 2ος: 80ευρώ, 3ος: 50ευρώ.
β. Aπό τον 4ο έως και τον 15ο Τερματίσαντα Αναβάτη, θα δίδεται πριμ τερματισμού, στον κάθε αγώνα, το ποσό των 35 €.

Α.2. Απαραίτητη προϋπόθεση και τρόπος καταβολής:
α. μόνο οι αναβάτες που είναι εφοδιασμένοι με ετησιασ διαρκειασ, έγκυρη και ισχυρή, αγωνιστική άδεια (LICENSE) ΟΜΕ, έτους 2011, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχησ στα παραπανω πριμ τερματισμού και εφοσον δηλώσουν συμμετοχη στην αγωνιστικη συναντηση, το αργοτερο μεχρι την ημερα «τριτη», πριν το σαββατοκυριακο του κάθε αγωνα.
β. Η εκκαθάριση Των πριμ τερματισμού, θα γίνεται αμέσως μετά τον δεύτερο αγώνα της κάθε κατηγορίας της κάθε αγων. συναντησησ και θα διανέμονται στους δικαιουχουσ αμεσωσ.

Α.3. ΠΡΙΜ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ κατηγοριών OPEN:
Από τους 13 προκηρυγμένους αγώνες mx του έτους 2011, ΟΛΟΙ οι αναβάτες των κατηγοριών open, θα λάβουν πριμ τερματισμού από 35 €, ΜΟΝΟ στην 3η και 6η συνάντηση δηλ. στον 5ο, 6ο και 11ο και 12ο αγώνα (2Χ35Χ2=140€), από τις (7) προκηρυγμένες, συνολικά, συναντήσεις του Π.Π ΜΧ, έτους 2011.

Α.4. Απαραίτητη προϋπόθεση και τρόπος καταβολής:
Α. μόνο οι αναβάτες που είναι εφοδιασμένοι με ετησιασ διαρκειασ, έγκυρη και ισχυρή, αγωνιστική άδεια (LICENSE) ΟΜΕ, έτους 2011, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχησ στα παραπανω πριμ τερματισμού και εφοσον, δηλώσουν συμμετοχη στην αγωνιστικη συναντηση, το αργοτερο μεχρι την ημερα «τριτη», πριν το σαββατοκυριακο του κάθε αγωνα.
Β. Τα πριμ τερματισμού θα διδονται ωσ ανωτερω ( για την 3η και 6η συνάντηση μονο) εφοσον οι αναβατεσ της κατηγοριασ αυτησ, θα εχουν συμμετασχει σε ολεσ τις προηγουμενεσ, αγωνιστικεσ συναντησεισ (1η, 2η, 3η και 5η και 6η), εξαιρουμενων σοβαρων λογων υγειασ ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος, το οποίο θα κριθεί από το Συμβούλιο αγωνοδικών κλπ., της 4ης και 7ης αγων. Συνάντησης, όπως περιοριστικά θα αναφερθεί σε σχετική εγκύκλιο και ισχύει η Σημ. της α’ σελίδας της παρούσας.
Γ. Η εκκαθάριση Των πριμ τερματισμού, θα γίνεται αμέσως μετά τον δεύτερο αγώνα της κατηγορίας αυτησ και στη 4η και 7η αγων. συναντηση μονο και θα διανέμονται στους δικαιουχουσ, αμεσωσ.

Α.5. Η 7η αγωνιστική συνάντηση (13ος αγώνας) και ο, εκτός βαθμολογίας Π.Π, ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ -14Ος αγώνας (των « mx MASTERS»)
α. Το Π.Π, θα τελειώσει με την τέλεση και του 13ου αγώνα (στον οποίον ΔΕΝ θα υπάρχουν πριμ τερματισμού, στο συγκεκριμένο αυτόν, αγώνα), οπότε θα αναδειχθούν και οι αντίστοιχοι πρωταθλητές κλπ.
β. ΜΕΓΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον «Μέγα τελικό» είναι η συμμετοχή των αναβατών, σε, τουλάχιστον στους δέκα (10), από τους δέκα τρεις (13) προκηρυγμένους αγώνες ΜΧ του έτους 2011 (με μόνη εξαίρεση τον τυχόν τραυματισμό ή ασθένεια αναβάτη, ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΟΜΕ, αποκλειστικά, που θα αποδεικνύεται από πιστ/κό Δημόσιου Νοσοκομείου ή Κ.Υ).

Στον Μέγα τελικό (mx ΜΑSTERS ), θα συμμετέχουν 66 συνολικά, αναβάτες οι οποίοι θα προκύψουν: Οι εξήντα (60) από αυτούς, από τη συνολική βαθμολογία των 13 προκηρυγμένων αγώνων του Π.Π ΜΧ 2011. Θα υπάρξουν και έξη (6) οδηγοί, οι οποίοι θα είναι της επιλογής, της επιτροπής ΜΧ της ΟΜΕ, και θα μπορούν να είναι είτε οι νικητές – κυπελλούχοι (κάποιοι ή όλοι) των προκηρυγμένων Κυπέλλων της ΟΜΕ έτους 2011, εφόσον έχουν συμμετάσχει ανελλιπώς ΚΑΙ σε πέντε(5) τουλάχιστον αγωνιστικές συναντήσεις του Π.Π ΜΧ 2011, εξαιρουμένης της 7ης και τελευταίας συνάντησης, ή θα μπορούν να είναι αποκλειστικά (μερικά ή ολικά), άλλοι οδηγοί, της απολύτου κρίσεως της επιτροπής ΜΧ της ΟΜΕ.

Επιλογή αναβατών

20 Αναβάτες από την κατηγορία ΜΧ1

20 Αναβάτες από την κατηγορία ΜΧ2

20 Αναβάτες από την κατηγορία OPEN

6 επιλαχόντες αναβάτες από την επιτροπή ΜΧ της ΟΜΕ (κυπελλούχοι ή άλλοι).

Για την πρόκριση 38 αναβατών στον αγώνα ΜASTER’S, θα σχηματιστούν 2 γκρουπ.

Σε κάθε γκρουπ θα συμμετέχουν 33 αναβάτες

Για την πρόκριση των 38 αναβατών συν 2 επιλαχόντες αναβάτες W-K, (συνολικά 40 αναβάτες) θα γίνουν 2 αγώνες πρόκρισης διάρκειας 10 λεπτών + 1 γύρο.

Η Διάρκεια του Μέγα τελικού «mx MASTERS»ορίζεται στα 20’ λεπτά + 2 γύρους.

Οι αναβάτες που θα συμμετέχουν στον Μέγα τελικό (mx MASTERS), ανεξαρτήτως των όσων άλλωνβ χρηματικών επάθλων έχουν λάβει κατά τη διάρκεια του Π.Π ΜΧ, θα λάβουν, επιπλέον, τα ακόλουθα ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ

ΠΡΙΜ * ΜΧ MASTERS *

1) 800 13) 80

2) 600 14) 80

3) 500 15) 80

4) 400 16) 70

5) 300 17) 70

6) 250 18) 70

7) 170 19) 70

8) 150 20) 70

9) 130 21) 50

10) 120 22) 50

11) 100 23) 50

12) 80 24) 50

ΜΗ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΕΣ

Οι μη προκριθέντες αναβάτες θα κάνουν ένα αγώνα διάρκειας 15’ λεπτών +2 γύρους, εφόσον ο αριθμός τους είναι τουλάχιστον είκοσι (20) και οι τρεις πρώτοι νικητές, θα λάβουν βαρύτιμα κύπελλα.

Ό έλεγχος Εξακρίβωσης οι ελεύθερες και επίσημες δοκιμές θα γίνονται την ημέρα του αγώνα ή και την προηγουμένη του αγώνα (το απόγευμα).

Το Δ.Σ της Ο.Μ.Ε, μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της επιτροπής ΜΧ, να τροποποιήσει το Πρόγραμμα αυτό, με την παρακάτω προϋπόθεση ?????.

Β. Στα Κύπελλα και στα Έπαθλα, ο έλεγχος εξακρίβωσης, οι δοκιμές και οι αγώνες, θα γίνονται την ίδια μέρα.

Για να προσμετρήσει το Κύπελλο Βορείου Ελλάδος, το Κύπελλο Ν.Δ. Ελλάδος, Κύπελλο Κ.Ε. καθώς και το Παγκρήτιο Κύπελλο και να ανακηρυχθούν οι Κυπελλούχοι, πρέπει να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 10 αγώνες, δηλαδή (5) αγωνιστικές συναντήσεις (για κάθε Κύπελλο) εκτός εάν το Δ.Σ της ΟΜΕ λόγω ανωτέρας βίας, και κατόπιν προτάσεως της επιτροπής ΜΧ αποφασίσει διαφορετικά.

Για τα υπόλοιπα Κύπελλα και Έπαθλα ΜΧ, με απόφαση του Δ.Σ της ΟΜΕ, κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως της επιτροπής MOTO CROSS.

Για κάθε αγώνα ΜΧ, του κάθε θεσμού, η βαθμολογία είναι αυτή που ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό ΜΧ Ο.Μ.Ε

Οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με τις εκάστοτε Προκηρύξεις της ΟΜΕ, τον Γενικό και Τεχνικό Κανονισμό Μoto Cross καθώς και τον ειδικό κανονισμό του κάθε αγώνα.

Σε περίπτωση μικρού αριθμού συμμετοχών (κάτω των 12 ανά κατηγορία) θα υπάρχει η δυνατότητα σύμπτυξης δύο κατηγοριών μοτ/τας και η διεξαγωγή των αγώνων, με άλλες κατηγορίες, ταυτόχρονα με ξεχωριστή βαθμολογία, κατόπιν αποφάσεως του συμβουλίου των Αγωνοδικών, του Αλυτάρχη ή (και) του Διαιτητή.

Εξαιρούνται οι αγώνες των κατηγοριών 65cc και mx85, (κάτω των 6 ανά κατηγορία), για τις οποίες, θα υπάρχει ή δυνατότητα σύμπτυξης των δύο κατηγοριών μοτ/τας ταυτόχρονα, κατόπιν αποφάσεως του συμβουλίου των Αγωνοδικών, του Αλυτάρχη ή (και) του Διαιτητή, τόσο στο Παν. Πρωτάθλημα όσο και στα Κύπελλα. Στην περίπτωση σύμπτυξης των δύο κατηγοριών η διάρκεια του αγώνα ορίζεται στα 15’ λεπτά+2 γύρους.

Για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ο Τεχνικός έλεγχος, οι Αγώνες και τα χρονομετρημένα των κατηγοριών θα διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Οι αναβάτες των κατηγοριών mx1-mx2 οι οποίοι δεν συμμετείχαν στις επίσημες χρονομετρημένες δοκιμές, μπορούν να συμμετάσχουν στους αγώνες της Κυριακής εφόσον πραγματοποιήσουν τρεις (3) γύρους στις ελεύθερες χρονομετρημένες δοκιμές, πριν από τους αγώνες, σύμφωνα με το Πρόγραμμα. Οι αναβάτες αυτοί, σύμφωνα με το χρόνο τους, θα καταλαμβάνουν την θέση τους στην μπάρα εκκίνησης, αμέσως μετά από τον τελευταίο αναβάτη των επισήμων δοκιμών του Σαββάτου.
Γ.1 Πανελλήνιο Κύπελλο ΜΧ (open 2t):Για το Πανελλήνιο Κύπελλο ΜΧ (open 2t) θα διεξαχθούν επτά (7) αγωνιστικές συναντήσεις σε κάθε αγώνα πρέπει να εκκινήσουν τουλάχιστον (6) αναβάτες. Για να προσμετρήσει το Κύπελλο και να ανακηρυχθούν οι νικητές της υποκατηγορίας αυτής, πρέπει να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον έξι (6) αγωνιστικές συναντήσεις, δηλαδή δώδεκα (12) αγώνες.

Οι αναβάτες που θα συμμετέχουν στις κατηγορίες open A + B με μοτοσικλέτες δίχρονες έως 250cc, ασχέτως της κατάταξης στις κατηγορίες τους, θα λαμβάνουν έπαθλα με ξεχωριστή βαθμολογία για την κατηγορία 2Τ, σύμφωνα με την γενική κατάταξη της κατηγορίας open ως ακολούθως:

ο 1ος, Κύπελλο ο 2ος και 3ος μετάλλια.
Γ.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια κάθενός από τους δύο αγώνες, για τις κατηγορίες mx1 και mx2, ορίζεται σε 25’ λεπτά+2 γύρους, για δε την κατηγορία mx85, ορίζεται σε 18’λεπτά+2 γύρους.

Για την κατηγορία mx85 ο Τεχνικός έλεγχος, οι χρονομετρημένες δοκιμές, και ο πρώτος αγώνας, διάρκειας 18’ λεπτών + 2 γύρους, θα διεξαχθεί το Σάββατο o δε δεύτερος, την Κυριακή, με την ίδια διάρκεια.

Ο Τεxνικός έλεγχος, οι χρονομετρημένες δοκιμές, καθώς και οι Αγώνες της κατηγορίας mx65cc, θα διεξάγονται ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η διάρκεια του αγώνα για την κατηγορία mx65cc ορίζεται στα 12’ λεπτά + 2 δύο γύρους, με μειωμένη διαδρομή στα δύσκολα σημεία της πίστας ΜΧ, εφόσον έτσι αποφασιστεί, από τα αρμόδια όργανα.

Στην περίπτωση σύμπτυξης των δύο κατηγοριών mx65cc, και mx85 θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα της κατηγορίας mx85, με εξαίρεση τη διάρκεια του αγώνα που ορίζεται στα 15’ λεπτά+2 γύρους .

Για την κατηγορία OPEN, ο Τεχνικός έλεγχος και ο πρώτος αγώνας διάρκειας 15’ λεπτών + 2 γύρους, θα διεξαχθεί το Σάββατο και o δεύτερος την Κυριακή, με την ίδια διάρκεια.

Για την κατηγορία Quad R, ο Τεχνικός έλεγχος και ο πρώτος αγώνας διάρκειας 18’ λεπτών + 2 γύρους, θα διεξαχθεί το Σάββατο και ένας την Κυριακή, με την ίδια διάρκεια.

Οι τυχόν αλλαγές του προγράμματος, λόγω ανωτέρας βίας κλπ., θα ανακοινώνονται με δελτίο πληροφοριών, επί τόπου.

Οι αναβάτες πού θα συμμετέχουν στους αγώνες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγκυρη και ισχυρή, αγωνιστική άδεια (LICENSE) ΟΜΕ, έτους 2011.

Οι αγώνες είναι ανοικτοί και μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτούς και αλλοδαποί αναβάτες, κάτοχοι έγκυρων και ισχυρών αγωνιστικών αδειών πού έχουν εκδοθεί από άλλους Οργανισμούς ή Ενώσεις π.χ FIM, UEM, BMU.

Σημ. Εάν οι παραπάνω αναβάτες συμμετέχουν και στα προκηρυγμένα πριμ τερματισμού, ως ανωτέρω, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγκυρη και ισχυρή, αγωνιστική άδεια (LICENSE) ΟΜΕ, ετήσιας διάρκειας, έτους 2011, καταβάλλοντας όλο το παράβολο συμμετοχής, όπως οι έλληνες συνάδελφοί τους.

Απαγορεύεται η συμμετοχή αναβάτη σε άλλη κατηγορία, άλλων αγώνων, την ίδια αγωνιστική ημέρα.

Δ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤ/ΤΩΝ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα:mx1, mx2,open 50- 65cc, mx85cc2t,150cc4t, quadR

Κύπελλα: kmx1, kmx2, open, 65cc, 85cc2t, 150cc 4t.

MΧ1(250): από 175 έως 250cc δίχρονες & από 290cc έως 450cc τετράχρονες, με λευκό φόντο και Μαύρα νούμερα.

MX2(125): από 125 έως 144cc, δίχρονες & από 175cc έως 250cc τετράχρονες, με Μαύρο φόντο και λευκά νούμερα.

OPEN: Μοτ/τες Ανεξαρτήτως κυβισμού

ΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ έως 40 ετών: open(A) Κίτρινο φόντο μαύρα νούμερα

ΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ άνω των 40 ετών: open(B)Μαύρο φόντο κίτρινα νούμερα

ΟPEN 2T έως 250cc δίχρονες

MX 65: δίχρονες από 50cc έως 65cc, με Μαύρο φόντο και Λευκό αριθμό.

ΜΧ 85: δίχρονες έως 85cc και τετράχρονες έως 150cc, με Λευκό φoντο και Μαύρο αριθμό.

Quad R Ανεξαρτήτως κυβισμού, έως 800 2Τ 4Τ, με Κόκκινο φόντο και λευκό αριθμό.

031/MΧ.5.2 ηλικια αναβατων απο ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΒΑΤΩΝ

  • motocross κατηγορία 50/65cc – συμπληρωμένα 7 έτη
  • motocross κατηγορία MX85cc2τ 150cc4τ συμπληρωμένα 11 έτη
  • motocross κατηγορία mx2 – kmx2 125cc συμπληρωμένα 14 έτη
  • motocross κατηγορία mx1 – kmx2 250cc συμπληρωμένα 15 έτη
  • motocross κατηγορία open συμπληρωμένα 15 έτη
  • quads R εως 800cc 2τ 4τ συμπληρωμένα 16 έτη

Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN: Στην κατηγορία αυτή συμμετέχουν αναβάτες που έχουν συμπληρώσει το 30Ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και αναβάτες που έχουν συμπληρώσει το 40Ο έτος αυτής και επάνω, με ξεχωριστή βαθμολογία.

Επίσης, σε αυτή την κατηγορία συμμετέχουν και αναβάτες κάτω των 30 ετών με την προϋπόθεση ότι ποτέ στο παρελθόν δεν συμμετείχαν σε πάσης φύσεως χωμάτινους αγώνες μοτοσικλέτας (εκτός και αν προέρχονται από την κατηγορία mx85 και δεν έχουν καταταχθεί στις 6 πρώτες θέσεις σε αγώνες Κυπέλου ή Πρωταθλήματος ΜΧ). Και μόνο για την αγωνιστική χρονιά 2011, την επόμενη αγωνιστική χρονιά πρέπει υποχρεωτικά να αλλάξουν κατηγορία.
ΑΠΟΝΟΜΕΣ – ΕΠΑΘΛΑ

Η απονομή των επάθλων θα γίνετε στην πίστα μετά την λήξη των αγώνων εφόσον δεν εκκρεμεί καμία ένσταση. Σε κάθε αγώνα απονέμονται κύπελλα στους 3 πρώτους νικητές και μετάλλια στον 4ο, 5ο και 6ο, αναβάτη.

ΣΤ. Η ΟΜΕ, δια των αρμοδίων οργάνων της, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα της συνάντησης, ενός αγώνα του Π.Π ΜΧ, από διήμερο σε μονοήμερο κατά κατηγορία, λόγω ανωτέρας βίας κλπ., με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει τους αναβάτες πριν την τέλεση των αγώνων.