ΠPOKHPYΞH ΠPΩTAΘΛHMATΟΣ TRIAL 2008

Η Εθνική Επιτροπή Αγώνων Μοτοσικλέτας της ΠΟΜ, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΔOM, τον EAKM και τα παραρτήματά του, και τον Δικαιοδοτικό Κώδικα Μοτοσικλέτας προκηρύσσει το εξής Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Έπαθλο Trial για το 2008:

 • Πρωτάθλημα Trial Κατηγορία Α
 • Κύπελλο Trial Κατηγορία B
 • Έπαθλο Trial Κατηγορία Junior
 • Έπαθλο Trial Κατηγορία Fun

Ημερολόγιο Πρωταθλήματος, Κυπέλλου και Επάθλων
Το αγωνιστικό ημερολόγιο του 2008 περιλαμβάνει τους παρακάτω αγώνες:

 1. 16 Μαρτίου ΑΘΛΕΜ Ύπατο-Θηβών
 2. 6-7 Απριλίου  Κρανίδι
 3. 11 Μαΐου ΑΘΛΕΜ Γαλαξείδι
 4. 14-15 Ιουνίου ΣΥΜΟΡΕ Ρέθυμνο
 5. 28 Σεπτεμβρίου ΑΘΛΕΜ Εύβοια
 6. 19 Οκτωβρίου ΑΘΛEM Βόλος

Όλοι οι αγώνες Trial του 2008 και για όλες τις κατηγορίες δεν θα είναι NON STOP. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μοτοσικλετών για το πρωτάθλημα το κύπελλο και τα έπαθλα αναφέρονται στον τεχνικό κανονισμό TRIAL/ENDURO.

Πρωτάθλημα Trial – Κατηγορία Α
Οι αναβάτες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα αποτελούν μια κατηγορία. Για το πρωτάθλημα θα μετρήσουν οι οκτώ (8) αγώνες που αναφέρονται στο αγωνιστικό ημερολόγιο του 2008.

Δικαίωμα συμμετοχής
Στο πρωτάθλημα αυτό μπορούν να λάβουν μέρος αναβάτες, κάτοχοι αγωνιστικής άδειας μοτοσικλέτας γενικής ή αδείας Enduro – Trial όπως παρακάτω:

 • Επιτρέπεται η συμμετοχή οποιουδήποτε αναβάτη επιθυμεί εκτός από τους αναβάτες κάτω των 18 ετών.

Για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα πρέπει να γίνουν και να μετρήσουν τουλάχιστον έξη (6) από τους οκτώ (8) προκηρυχθέντες αγώνες.

Για να μετρήσει ένας αγώνας για το πρωτάθλημα πρέπει να ξεκινήσουν τουλάχιστον τέσσερις (4) αναβάτες.

Για τον καταρτισμό του τελικού πίνακα του πρωταθλήματος θα υπολογισθούν οι βαθμοί από τους αγώνες που θα διεξαχθούν.

Πρωταθλητής Trial ανακηρύσσεται ο αναβάτης που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Στη συνέχεια ανακηρύσσονται οι επόμενοι νικητές με τη σειρά βαθμολογίας στον πίνακα.

Κύπελλο Trial – Κατηγορία Β
Για το κύπελλο θα μετρήσουν όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής
Στο κύπελλο αυτό μπορούν να λάβουν μέρος αναβάτες, κάτοχοι αγωνιστικής άδειας μοτοσικλέτας γενικής ή αδείας Enduro-Trial όπως παρακάτω:

 • Όσοι συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια στην Κατηγορία Β.
 • Όσοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
 • Ο Κυπελλούχος της κατηγορίας Β μπορεί:

– είτε να παραμείνει στην ίδια κατηγορία για άλλον ένα χρόνο μόνο,
– είτε να πάει στην Κατηγορία Α

Για να μετρήσει ένας αγώνας για το κύπελλο πρέπει να ξεκινήσουν τουλάχιστον τέσσερις (4) αναβάτες.

Για τον καταρτισμό του τελικού πίνακα του κυπέλλου θα υπολογισθούν οι βαθμοί από τους αγώνες που θα διεξαχθούν.

Για να θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε το κύπελλο πρέπει να γίνουν και να μετρήσουν τουλάχιστον έξη (6) από τους οκτώ (8) προκηρυχθέντες αγώνες.

Kυπελλούχος TRIAL ανακηρύσσεται ο αναβάτης που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Στη συνέχεια ανακηρύσσονται οι επόμενοι νικητές με τη σειρά βαθμολογίας στον πίνακα.

Έπαθλο Trial – Κατηγορία Junior
Για το έπαθλο θα μετρήσουν όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής

 • Όσοι αναβάτες έχουν ηλικία από 12 έως 18 ετών.

Για να μετρήσει ένας αγώνας για το έπαθλο δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού εκκινήσαντων αναβατών.

Για τον καταρτισμό του τελικού πίνακα του επάθλου θα υπολογισθούν οι βαθμοί από τους αγώνες που θα διεξαχθούν.

Για να θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε το έπαθλο πρέπει να γίνουν και να μετρήσουν τουλάχιστον τουλάχιστον έξη (6) από τους οκτώ (8) προκηρυχθέντες αγώνες.

Επαθλούχος TRIAL κατηγορίας Junior ανακηρύσσεται ο αναβάτης που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Στη συνέχεια ανακηρύσσονται οι επόμενοι νικητές με τη σειρά βαθμολογίας στον πίνακα.

Έπαθλο Trial – Κατηγορία Fun
Για το έπαθλο θα μετρήσουν όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής

 • Όσοι αναβάτες έχουν ηλικία από 18 ετών και άνω.

Για να μετρήσει ένας αγώνας για το έπαθλο πρέπει να ξεκινήσουν τουλάχιστον τέσσερις (4) αναβάτες.

Για τον καταρτισμό του τελικού πίνακα του επάθλου θα υπολογισθούν οι βαθμοί από τους αγώνες που θα διεξαχθούν.

Για να θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε το έπαθλο πρέπει να γίνουν και να μετρήσουν τουλάχιστον τουλάχιστον έξη (6) από τους οκτώ (8) προκηρυχθέντες αγώνες.

Επαθλούχος TRIAL κατηγορίας Fun ανακηρύσσεται ο αναβάτης που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Στη συνέχεια ανακηρύσσονται οι επόμενοι νικητές με τη σειρά βαθμολογίας στον πίνακα.

Βαθμολογία
H βαθμολογία για όλους τους αγώνες, ανάλογα με τη θέση του αγωνιζομένου μέσα στη γενική κατάταξη του αγώνα για κάθε κατηγορία ή για ενιαία κατηγορία, όπου αυτή προβλέπεται από την Προκήρυξη, είναι η εξής:

– ο πρώτος 20 βαθμούς   – ο ένατος 7 βαθμούς

– ο δεύτερος 17 βαθμούς  – ο δέκατος 6 βαθμούς

– ο τρίτος 15 βαθμούς  – ο ενδέκατος 5 βαθμούς

– ο τέταρτος 13 βαθμούς  – ο δωδέκατος 4 βαθμούς

– ο πέμπτος 11 βαθμούς  – ο δέκατος τρίτος 3 βαθμούς

– ο έκτος 10 βαθμούς  – ο δέκατος τέταρτος 2 βαθμούς

– ο έβδομος 9 βαθμούς  – ο δέκατος πέμπτος 1 βαθμούς

– ο όγδοος 8 βαθμούς

Απονομή Πρωταθλημάτων, Κυπέλλων και Επάθλων
Στους πρωταθλητές απονέμεται κύπελλο με χαραγμένο το όνομα του βραβευομένου, τον τίτλο και το αγωνιστικό έτος.

Στον δεύτερο κατά σειρά επιτυχίας του τίτλου του πρωταθλήματος απονέμεται κύπελλο με χαραγμένο το όνομα του βραβευομένου, τον τίτλο και τη χρονολογία.

Στον τρίτο κατά σειρά επιτυχίας του τίτλου του πρωταθλήματος απονέμεται κύπελλο με χαραγμένο το όνομα του βραβευομένου, τον τίτλο και τη χρονολογία.

Στους τέταρτο, πέμπτο και έκτο κατά σειρά επιτυχίας του τίτλου του πρωταθλήματος απονέμονται μετάλλια με χαραγμένο το όνομα του βραβευομένου, τον τίτλο και τη χρονολογία.

Στους κατόχους των τίτλων των Kυπέλλων απονέμονται κύπελλα με χαραγμένο στη βάση τους το όνομα του βραβευομένου, τον τίτλο και τη χρονολογία.

Στους 2ους και 3ους κατά σειρά επιτυχίας όλων των Kυπέλλων απονέμονται μετάλλια.

Στους κατόχους των Eπάθλων απονέμονται Έπαθλα με χαραγμένα το όνομα του βραβευομένου, τον τίτλο και τη χρονολογία.