Η ΕΘΕΑΜ/ΕΛΠΑ προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Κύπελο και Έπαθλο TRIAL 2007. Για το πρωτάθλημα θα μετρήσουν οι οκτώ (8) αγώνες που αναφέρονται στο αγωνιστικό ημερολόγιο του 2007:
1ος, 1 Απριλίου, ΛΕΜ, Αθήνα
2ος, 15 Απριλίου, ΛΕΜ, Μυτιλήνη
3ος, 6 Μαΐου, ΛΕΜ, Γαλαξίδι
4ος, 24 Ιουνίου, ΑΛΑΣ, Σπάρτη
5ος+6ος 15/16 Σεπτεμβρίου, ΣΥΜΟΡΕ, Ρέθυμνο
7ος, 14 Οκτωβρίου, ΛΕΜ, Εύβοια
8ος, 25 Νοεμβρίου, ΛΕΜ, Αθήνα

Όλοι οι αγώνες Trial του 2007 και για όλες τις κατηγορίες δεν θα είναι NON STOP.

ΠPΩTAΘΛHMA TRIAL Kατηγορία A
Δικαίωμα συμμετοχής
Μπορούν να λάβουν μέρος αναβάτες, κάτοχοι αγωνιστικής άδειας μοτοσικλέτας γενικής ή αδείας Enduro – Trial 2007.
Επιτρέπεται η συμμετοχή οποιουδήποτε αναβάτη 16 ετών και άνω.
Tα τεχνικά χαρακτηριστικά των μοτοσυκλετών για το πρωτάθλημα αναφέρονται στον τεχνικό κανονισμό TRIAL/ENDURO.
Για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα πρέπει να γίνουν και να μετρήσουν τουλάχιστον έξη (6) από τους οκτώ (8) προκηρυχθέντες αγώνες.
Για να μετρήσει ένας αγώνας για το πρωτάθλημα πρέπει να ξεκινήσουν τουλάχιστον τέσσερις (4) αναβάτες.
Για τον καταρτισμό του τελικού πίνακα του πρωταθλήματος θα υπολογισθούν οι βαθμοί όλων των αγώνων. Πρωταθλητής TRIAL ανακηρύσσεται ο αναβάτης που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

KYΠEΛΛO TRIAL – Kατηγορία B
Θα μετρήσουν όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος.
Μπορούν να λάβουν μέρος αναβάτες, κάτοχοι αγωνιστικής άδειας μοτοσικλέτας γενικής ή αδείας Enduro – Trial 2007
Στο κύπελλο αυτό μπορούν να λάβουν μέρος αναβάτες, κάτοχοι αγωνιστικής άδειας μοτοσικλέτας γενικής ή αδείας Enduro – Trial όπως παρακάτω:
Δικαίωμα συμμετοχής
• Όσοι συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια στην Κατηγορία Β
• Όσοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
• Ο Κυπελλούχος της κατηγορίας Β μπορεί:
– είτε να παραμείνει στην ίδια κατηγορία για άλλον ένα χρόνο μόνο.
– είτε να πάει στην Κατηγορία Α
• Tα τεχνικά χαρακτηριστικά των μοτοσυκλετών για το κύπελλο αναφέρονται στον τεχνικό κανονισμό TRIAL/ENDURO.
• Για να μετρήσει ένας αγώνας για το κύπελλο πρέπει να ξεκινήσουν τουλάχιστον τέσσερις (4) αναβάτες.
• Για τον καταρτισμό του τελικού πίνακα του πρωταθλήματος θα υπολογισθούν οι βαθμοί όλων των αγώνων.
• Για να θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε το κύπελλο πρέπει να γίνουν και να μετρήσουν τουλάχιστον έξη (4) από τους οκτώ (6) προκηρυχθέντες αγώνες.
• Κυπελλούχος TRIAL ανακηρύσσεται ο αναβάτης που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Στη συνέχεια ανακηρύσσονται οι επόμενοι νικητές με τη σειρά βαθμολογίας στον πίνακα.

ΕΠΑΘΛΟ TRIAL ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ JUNIOR
Θα μετρήσουν όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος.
Μπορούν να λάβουν μέρος αναβάτες, κάτοχοι αγωνιστικής άδειας μοτοσικλέτας γενικής ή αδείας Trial 2007
Δικαίωμα συμμετοχής
• Αναβάτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 17 έτος της ηλικίας τους.
• Tα τεχνικά χαρακτηριστικά των μοτοσυκλετών για το έπαθλο αναφέρονται στον τεχνικό κανονισμό TRIAL/ ENDURO.
• Για τον καταρτισμό του τελικού πίνακα του πρωταθλήματος θα υπολογισθούν οι βαθμοί όλων των αγώνων.
• Για να θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε το έπαθλο πρέπει να γίνουν και να μετρήσουν τουλάχιστον 6 από τούς 8 προκηρυχθέντες αγώνες.
• Επαθλούχος TRIAL κατηγορίας JUNIOR ανακηρύσσεται ο αναβάτης που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Στη συνέχεια ανακηρύσσονται οι επόμενοι νικητές με τη σειρά βαθμολογίας στον πίνακα.