Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤ.Ο.Ε. προκηρύσσει τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Enduro & Scramble 2007.
α) Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα enduro θα ολοκληρωθεί μετά από 8 αγώνες.
β) Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα scramble θα ολοκληρωθεί μετά από 9 αγώνες.

Τα δυο παραπάνω πρωταθλήματα θα διεξαχθούν μεταξύ των Αθλητών των Αθλητικών Σωματείων της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Συνεπώς όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αγώνες μοτοσυκλέτας που διοργανώνουν τα Αθλητικά Σωματεία της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. πρέπει είναι εγγεγραμμένοι στα αθλητικά μητρώα ενός εξ’ αυτών. (Πίνακας με τα στοιχεία των Αθλητικών Σωματείων της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. παρατίθεται παρακάτω).

Οι κατηγορίες στις οποίες θα συμμετέχουν οι αθλητές είναι οι παρακάτω:

Enduro
E1 Δίχρονες έως 125 cc και τετράχρονες έως 250 cc
E2 Δίχρονες από 126 cc έως 250 cc και τετράχρονες από 251 cc έως 450 cc
E3 Δίχρονες από 251 cc και άνω και τετράχρονες από 451 cc και άνω
EN Νέων Ενιαία κατηγορία, συμμετέχουν οι γεννηθέντες από (και) το 1984 και μετά.
ES Ενιαία κατηγορία, συμμετέχουν οι γεννηθέντες έως (και) το 1967.
EB Δεύτερη κατηγορία Ενιαία κατηγορία, χωρίς όριο ηλικίας. Θα κάνουν έναν γύρο λιγότερο από τους υπόλοιπους.

Α) Οι προϋποθέσεις για συμμετοχή στις κατηγορίες ΕΝ και ΕS δεν είναι δεσμευτικές για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στις υπόλοιπες κατηγορίες. (π.χ. ένας αθλητής 19 ετών ή ένας 45 ετών μπορεί να συμμετέχει σε μια από τις κατηγορίες E1, E2, E3 και EB).
Β) Όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν σε αγώνα enduro πρέπει είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης μοτοσυκλέτας.
Γ) Οι μοτοσυκλέτες με τις οποίες θα συμμετέχουν αθλητές στους αγώνες πρέπει να είναι νόμιμες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια, μπροστινά και πισινά φώτα και εξάτμιση σύμφωνα με τους κανονισμούς).

Scramble
S1 Δίχρονες έως 125 cc και τετράχρονες έως 250 cc
S2 Δίχρονες από 126 cc έως 250 cc και τετράχρονες από 251 cc έως 450 cc
S3 Δίχρονες από 251 cc και άνω και τετράχρονες από 451 cc και άνω
SB Δεύτερη κατηγορία Ενιαία κατηγορία

Α) Ο αγώνας της δεύτερης κατηγορίας (SB) θα διεξάγεται σε ξεχωριστό σκέλος πριν τον αγώνα των κατηγοριών S1, S2 και S3, η διάρκειά του δε, θα είναι 45 λεπτά συν ένα γύρο.
Β) Η διάρκεια του αγώνα των κατηγοριών S1, S2 και S3 θα είναι 90 λεπτά συν δυο γύρους.

Οι αριθμοί συμμετοχής και το χρώμα του φόντου για κάθε κατηγορία είναι τα παρακάτω:
Χρώματα αριθμών συμμετοχής και φόντου
για τους αγώνες enduro και scramble
E1 & S1 Λευκό φόντο μαύροι αριθμοί
E2 & S2 Κόκκινο φόντο λευκοί αριθμοί
E3 & S3 Κίτρινο φόντο μαύροι αριθμοί
EN Νέων Πράσινο φόντο λευκοί αριθμοί
ES Μπλε φόντο, λευκοί αριθμοί
EB & SB Δεύτερη κατηγορία Μαύρο φόντο, λευκοί αριθμοί

[download id=”29″]