Πολύς κόσμος που δεν ασχολείται με την αγωνιστική μοτοσυκλέτα νομίζει ότι η εμπλοκή στους αγώνες είναι κάτι απλό από πλευράς σωματικής αντοχής και καταπόνησης. Επίσης πολλές φορές ακόμη και αθλητές, ίσως σε πιο ερασιτεχνικό επίπεδο, παραμελούν την προετοιμασία του σώματος και του πνεύματος κι επικεντρώνονται μόνο στην προετοιμασία της μοτοσυκλέτας και της υποστήριξης του αγώνα.

Η υλικοτεχνική υποδομή που έχει ένας αθλητής των αγώνων μοτοσυκλέτας θα πρέπει να είναι παράλληλη με την προετοιμασία του σώματος ώστε να μπορέσει μοτοσυκλέτα και άνθρωπος να δεθούν σωστά και να αποδώσουν στα μέγιστα. Όσο και καλό εξοπλισμό να διαθέτει κάποιος αν δεν μπορεί να πάρει τα μέγιστα από αυτόν, τότε δεν θα αποδώσει η επένδυση που έχει κάνει. Σίγουρα η οδηγική ικανότητα παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στην απόδοση του κάθε οδηγού, επίσης μεγάλη συμβολή στην απόδοση παίζουν η ποιότητα των υλικών και η προετοιμασία τους. Από τα παραπάνω, η ικανότητα καθορίζεται κυρίως από γενετικούς παράγοντες ενώ το υλικό καθαρά από τη δυνατότητα που έχει ο καθένας ώστε να δαπανήσει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί για να προμηθευτεί τα καλύτερα υλικά.

Ο τρίτος παράγοντας του συνδυασμού είναι η σωματική προετοιμασία που έχει ο καθένας ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός αγώνα ή της προπόνησης. Μάλιστα αυτός ο παράγοντας είναι ο λιγότερο δαπανηρός από θέμα χρημάτων αλλά πολύ σημαντικός, αφού αυξάνοντας τις αντοχές βελτιστοποιείς την απόδοση και αξιοποιείς στο έπακρο τον εξοπλισμό.

timed_practiceΕίναι πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι η έννοια της προπόνησης και της βελτίωσης της φυσικής κατάστασης ενός αθλητή αγώνων μοτοσυκλέτας είναι συνώνυμη με το ίδιο το άθλημα και την απόδοση. Και θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα γι αυτό, έχει καταγραφεί η καρδιακή συχνότητα οδηγών Enduro & Motocross σε αγώνες, και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένταση της καρδιακής συχνότητας και η προσπάθεια που κατέβαλαν ήταν εφάμιλλη με δρομέων αθλητών που τρέχουν μαραθώνιο δρόμο και πολλές φορές και μεγαλύτερη! Έτσι αν μέσα σ’ αυτή την κόπωση προσθέσετε και την εγρήγορση, την καθαρότητα σκέψης και την επιλογή αποφάσεων που θα πρέπει να πάρει ένας οδηγός μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο γίνεται και πόσο επηρεάζεται η τελική απόδοση.

Στον αθλητισμό μιλάμε για προπόνηση με την έννοια της προετοιμασίας των αθλητών για τα ανώτατα επίπεδα απόδοσης. Με τη στενή έννοια αθλητική προπόνηση είναι η φυσική, τεχνική, διανοητική, ψυχολογική και ηθική προετοιμασία με μέσο τη σωματική άσκηση. Με την ευρεία έννοια, αθλητική προπόνηση είναι η συστηματική διαδικασία της προετοιμασίας των αθλητών για τα ανώτατα επίπεδα της αθλητικής απόδοσης και συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις επιδράσεις και διαδικασίες μάθησης, καθώς και την διδασκαλία του αθλητή που σκοπεύουν στην βελτίωση της απόδοσης του. Ο σκοπός της προπόνησης είναι να προετοιμάσει τους αθλητές ώστε να πετύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχουν πέντε παράγοντες που καθορίζουν την απόδοση και αυτοί είναι : η προσωπικότητα του αθλητή, η σωματική του κατάσταση, η τεχνική και η συναρμογή, η τακτική και η μεθοδικότητα του και τέλος η νοητική του προετοιμασία.

Η προσωπικότητα του αθλητή αναπτύσσεται μέσα από τη νοοτροπία, τις πεποιθήσεις, τις συνήθειες και τον τρόπο συμπεριφοράς. Από τη μια μεριά η θετική διάθεση που έχει ο αθλητής για την προπόνηση και τους αγώνες είναι η προϋπόθεση για να ανταπεξέλθει σ’ αυτές τις απαιτήσεις, από την άλλη η διάθεση αυτή ενισχύεται συνέχεια κατά την τακτική αθλητική δραστηριότητα. Εφόσον η προσωπικότητα επηρεάζεται συνεχώς από την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων και καθηκόντων του αθλητή για την προπόνηση, γι αυτό τον λόγο και θα πρέπει να καθοδηγείται καθημερινά και συστηματικά. Αυτή η καθοδήγηση στόχο έχει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και τον σχηματισμό του χαρακτήρα κατά την πορεία της, έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στο διαρκώς αυξανόμενο φορτίο της προπόνησης όπου θα βελτιώσει την ικανότητα του αθλητή και θα προωθήσει τη γενική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

Η φυσική κατάσταση είναι κυρίως η ανάπτυξη της αντοχής, της δύναμης και της ταχύτητας. Αυτές οι ικανότητες είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια καλή αθλητική απόδοση. Αυτό ισχύει για όλα τα αγωνίσματα και για τους αγώνες μοτοσυκλέτας φυσικά, αφού η απόδοση εξαρτάται από πολύπλοκες τεχνικές που για να αποδώσουν όμως χρειάζεται η μεγιστοποίηση των φυσικών δυνατοτήτων. Η προπόνηση θα πρέπει να συγκεντρώνεται κάθε φορά στην ανάπτυξη εκείνου του είδους της φυσικής κατάστασης που απαιτείται για κάθε αγώνισμα. Διαφορετικά αγωνίσματα, διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικοί αθλητές, διαφορετική προπόνηση.

Η τεχνική και η προπόνηση συναρμογής δίνει την δυνατότητα στον αθλητή να χρησιμοποιήσει την φυσική του κατάσταση πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη οικονομία. Ο αθλητής μαθαίνει την τεχνική και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κάτω από ειδικές για το αγώνισμά του συνθήκες. Γι αυτό τον λόγο η ανάπτυξη της τεχνικής και της φυσικής κατάστασης θα πρέπει να γίνεται παράλληλα.

Η χρήση της σωστής τακτικής κάνει τον αθλητή να χρησιμοποιήσει όσο γίνεται καλύτερα την φυσική του κατάσταση και την ψυχολογική του ικανότητα, για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά απέναντι στα δυνατά και αδύναμα σημεία των αντιπάλων του και να προσαρμοστεί ανάλογα στις ειδικές συνθήκες του αγώνα. Όσο αυξάνεται ο συναγωνισμός τόσο αυξάνεται και η σπουδαιότητα της τακτικής και της μεθοδικότητας. Για να μπορέσει όμως ένας αθλητής να περάσει μέσα στους αγώνες την σωστή τακτική, θα πρέπει πρώτα να την δοκιμάσει και να την εφαρμόσει στην προπόνηση έτσι ώστε να αποκτήσει όλες εκείνες τις δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να νικήσει σε αγώνες.

Τέλος ακόμη μεγαλύτερες απαιτήσεις υπάρχουν για τις νοητικές λειτουργίες όσων αθλητών ασχολούνται με τους αγώνες. Αυτός ο αθλητής θα πρέπει να μπορεί να ενεργεί και να σκέφτεται πολύ γρήγορα και να εφαρμόζει με φαντασία νέες τακτικές. Πρέπει σε συνεργασία με τον προπονητή του να αναλύει και να εφαρμόζει νέα σχέδια τακτικής και προπόνησης. Για να μπορέσει να τα κάνει αυτά ο αθλητής θα πρέπει να αναπτύσσει συστηματικά τις νοητικές του λειτουργίες, να βελτιώνει συνεχώς τις θεωρητικές του γνώσεις για την προπόνηση, τα υλικά που χρησιμοποιεί και τις νέες τεχνολογίες, και να μάθει να τα εφαρμόζει δημιουργικά στην προπόνηση και τους αγώνες. Έτσι συμπεραίνουμε ότι η νοητική προπόνηση είναι αναπόσπαστο μέρος της αθλητικής προπόνησης.


kromidasΟ Βασίλης Κρομμύδας είναι ένας από τους πιο έμπειρους προπονητές και αθλητές στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, μέχρι και σήμερα, είναι ο head coach της Εθνικής ομάδας του Τριάθλου. Όντας ο μοναδικός προπονητής στην Ελλάδα με εξαιρετική προσωπική εμπειρία στα multi sports αλλά και πιστοποιημένη επιστημονική κατάρτιση στο αντικείμενο, αποτελεί την επιλογή δεκάδων αθλητών για την επίτευξη των στόχων τους.

O Βασίλης Κρομμύδας θα αρθογραφεί στο enduro.gr για θέματα προπονητικής, φυσικής κατάστασης και προετοιμασίας αγώνων. Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του.

coaching-services