ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσφορές σε εμπορικά μοντέλα από την Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.
Η «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» επίσημη και αποκλειστική διανομέας της ΥΑΜΑΗΑ Motor Corporation σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία ανακοινώνει τιμές προσφοράς για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων σημαντικών εμπορικών μοντέλων 2005 και 2006.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προσφορά ισχύει από 1 Ιουνίου 2007, για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο επίσημο δίκτυο συνεργατών δικύκλων της εταιρίας ή στη γραμμή επικοινωνίας 801-11-926242.