ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUPERMOTO 2007

10 Μαρτίου Αθήνα
14 Απριλίου Χανιά
5 Μαΐου Σπάρτη
2 Ιουνίου Σύρος
15 Σεπτεμβρίου Καλαμάτα
27 Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη
17 Νοεμβρίου Αθήνα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΜΟΤΟΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ SUPERMOTO 2007

Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SUPER MOTO για τις κατηγορίες: RACING 250, RACING 450 και RACING OPEN.
Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρύσσει Πανελλήνιο Κύπελλο SUPER MOTO για τις κατηγορίες: ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ, JUNIOR, ΓΥΝΑΙΚΩΝ και SPORT.
Κατόπιν πρότασης της APRILIA ΕΛΛΑΣ ΑΕ η ΑΜΟΤΟΕ προκηρύσσει κύπελλο ενιαίου τύπου με την ονομασία APRILIA CUP 2007.
Για το πρωτάθλημα – κύπελλο θα διεξαχθούν συνολικά 7 αγωνιστικές συναντήσεις.
Για το πρωτάθλημα των κατηγοριών RACING 250, RACING 450 & RACING OPEN, θα διεξαχθούν συνολικά 14 σκέλη αγώνων.
Για το κύπελλο των κατηγοριών ΝΕΩΝ ΑΓΩΝ/ΝΩΝ, JUNIOR, ΓΥΝΑΙΚΩΝ και SPORT, θα διεξαχθούν συνολικά 7 σκέλη αγώνων.
Για το APRILIA CUP 2007 θα διεξαχθούν συνολικά 6 σκέλη αγώνων σε 6 αγωνιστικές συναντήσεις.

Στη βαθμολογία θα υπολογισθούν τα αποτελέσματα από όλους τους αγώνες/σκέλη.
Για να μετρήσουν οι κατηγορίες RACING 250, RACING 450 και RACING OPEN για τον τίτλο, θα πρέπει να ξεκινήσουν τουλάχιστον 7 αναβάτες. Για να μετρήσουν οι κατηγορίες ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ, JUNIOR, ΓΥΝΑΙΚΩΝ, SPORT και APRILIA CUP για τον τίτλο πρέπει να ξεκινήσουν τουλάχιστον 5 αναβάτες/τριες.

Οι ελεύθερες, οι χρονομετρημένες δοκιμές καθώς και οι αγώνες, θα γίνονται την ίδια μέρα. Ο έλεγχος εξακρίβωσης θα γίνεται και την προηγούμενη ημέρα.
Οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με τον Γενικό κανονισμό SUPERMOTO, την παρούσα προκήρυξη και των παραρτημάτων της, τον τεχνικό κανονισμό SUPERMOTO, καθώς και τον ειδικό κανονισμό και τα πληροφοριακά δελτία του κάθε αγώνα.Ισχύει η λειτουργία του Διευθυντή Αγώνα (RACE DIRECTOR) όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα καθήκοντα του είναι η διασφάλιση της ποιότητας όλων των διοργανώσεων του πρωταθλήματος καθώς και η ομοιομορφία όλων των λειτουργιών, διαδικασιών και ωραρίων.
Είναι ο άμεσος συνεργάτης του εκάστοτε αλυτάρχη και των λοιπών στελεχών της κάθε οργάνωσης.
Έχει δικαίωμα λόγου και επέμβασης σε οποιοδήποτε θέμα αφορά τις αγωνιστικές διαδικασίες στα πλαίσια πάντα των προβλεπόμενων από τους σχετικούς κανονισμούς.
Θεσμικά βρίσκεται ανάμεσα στον αλυτάρχη και στο συμβούλιο αγωνοδικών.Η επιλογή του θα γίνεται στην αρχή του πρωταθλήματος από την ΑΜΟΤΟΕ μετά από εισήγηση του PROMOTER. Η θητεία του θα είναι ετήσια για ολόκληρο το πρωτάθλημα και για όλους τους αγώνες ανεξαιρέτως.

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 40,00 ευρώ για τις κατηγορίες ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ, JUNIOR, ΓΥΝΑΙΚΩΝ, SPORT και APRILIA CUP και στα ευρώ 60,00 για τις κατηγορίες RACING 250, RACING 450 και RACING OPEN.Ένας αναβάτης/τρια μπορεί να συμμετάσχει στην ίδια αγωνιστική συνάντηση το ανώτερο σε 2 κατηγορίες. Απαγορεύεται η συμμετοχή του ίδιου αναβάτη στις κατηγορίες RACING 250 & RACING 450 ή RACING 450 & RACING OPEN. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις RACING 250 & RACING ΟΡΕΝ.Η διάρκεια των δοκιμών θα ανακοινώνεται με δελτίο πληροφοριών για κάθε αγώνα και θα εξαρτάται από τον αριθμό συμμετοχών και τις ειδικές συνθήκες του κάθε αγώνα.
Σε περίπτωση μικρού αριθμού συμμετοχών σε κάποια κατηγορία (κάτω από 10) θα υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων με δύο κατηγορίες ταυτόχρονα, εφόσον είναι εντός του ορίου χωρητικότητας της πίστας.

Οι αναβάτες που θα συμμετάσχουν στους αγώνες αυτούς θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με δελτίο αθλητού που εκδόθηκε από την ΑΜΟΤΟΕ.Η απονομή των επάθλων θα γίνεται για κάθε κατηγορία ξεχωριστά.

Οι βαθμοί που θα απονέμονται στους νικητές είναι οι παρακάτω:
1ος 25 βαθμοί 8ος 8 βαθμοί
2ος 20 >> 9ος 7 >>
3ος 16 >> 10ος 6 >>
4ος 13 >> 11ος 5 >>
5ος 11 >> 12ος 4 >>
6ος 10 >> 13ος 3 >>
7ος 9 >> 14ος 2 >>
15ος 1 >>
Οι αναβάτες που θα γίνουν δεκτοί στους αγώνες χωρίζονται σε οκτώ κατηγορίες:

Κατηγορία ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ (1 ΣΚΕΛΟΣ):

Αναβάτες που απέκτησαν αγωνιστική άδεια ή δελτίο αθλητού για πρώτη φορά μέσα στο 2006 & 2007 οποιουδήποτε Ελληνικού αθλητικού φορέα. Στην κατηγορία μπορούν να λάβουν μέρος μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως τύπου και κυβισμού. Η επιλογή της διάστασης των τροχών είναι ελεύθερη.

Κατηγορία JUNIOR (1 ΣΚΕΛΟΣ):

Στο κύπελλο αυτό συμμετέχουν αναβάτες οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους – ισχύει μέχρι το τέλος της χρονιάς των 23ων γενέθλιων τους – δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μετά την 1/1/1984 και που απέκτησαν αγωνιστική άδεια για πρώτη φορά μέσα στο 2005, 2006 & 2007, με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως τύπου και κυβισμού. Η κατηγορία αυτή θα διεξάγεται παράλληλα με την κατηγορία ΝΕΩΝ ΑΓΩΝ/ΝΩΝ και οι συμμετέχοντες θα βαθμολογούνται και στις δύο κατηγορίες. Η επιλογή της διάστασης των τροχών είναι ελεύθερη.

Κατηγορία ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1 ΣΚΕΛΟΣ):

Σ’ αυτή την κατηγορία μπορούν να συμμετέχουν αναβάτριες με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτου τύπου και κυβισμού. Η κατηγορία αυτή θα διεξάγεται παράλληλα με την κατηγορία ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ/JUNIOR και οι συμμετέχουσες θα βαθμολογούνται και στις τρεις κατηγορίες (αν πληρούν και τις προδιαγραφές JUNIOR). Η επιλογή της διάστασης των τροχών είναι ελεύθερη.

Κατηγορία SPORT (1 ΣΚΕΛΟΣ):

Σ’ αυτή την κατηγορία μπορούν να συμμετέχουν αναβάτες ανεξαρτήτου ηλικίας. Δικαιούνται συμμετοχής όσοι τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν κατακτήσει από την πρώτη έως την πέμπτη θέση σε πρωτάθλημα SUPERMOTO στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των χρονομετρημένων δοκιμών, όσοι επιτύχουν χρόνο ίσο με το 110% του ταχύτερου σε κατηγορία RACING που αντιστοιχεί στη μοτοσυκλέτα τους, τότε αυτόματα θα αλλάζουν κατηγορία και θα αγωνίζονται στην αντίστοιχη RACING. Οι μοτοσυκλέτες θα είναι ανεξαρτήτου τύπου και κυβισμού. Η επιλογή της διάστασης των τροχών είναι ελεύθερη. Απαγορεύεται η αφαίρεση ή αντικατάσταση του κουτιού του φίλτρου αέρα, η αλλαγή των αναρτήσεων (επιτρέπεται η αλλαγή ελατηρίων) και η αλλαγή του καρμπυρατέρ.

Κατηγορία APRILIA CUP (1 ΣΚΕΛΟΣ):

Σ’ αυτή την κατηγορία μπορούν να συμμετέχουν αναβάτες οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους – ισχύει μέχρι το τέλος της χρονιάς των 23ων γενέθλιων τους – δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μετά την 1/1/1984 καθώς και αναβάτες ανεξαρτήτου ηλικίας που δεν έχουν καταλάβει μία από τις τρεις πρώτες θέσεις σε πρωταθληματικό ή περιφερειακό αγώνα ταχύτητας ή SUPERMOTO τα τελευταία 5 χρόνια. Η μοτοσυκλέτα της κατηγορίας είναι η APRILIA SXV 450. Η επιλογή της διάστασης των τροχών είναι ελεύθερη. Απαγορεύται κάθε είδους μετατροπή.

Κατηγορία RACING 250 (2 ΣΚΕΛH):

Mοτοσυκλέτες μέχρι 125 κ.ε. δίχρονες και έως 250 κ.ε. τετράχρονες. Η επιλογή της διαμέτρου των ζαντών είναι ελεύθερη.

Κατηγορία RACING 450 (2 ΣΚΕΛΗ):

Μοτοσυκλέτες από 201 κ.ε. μέχρι 300 κ.ε. δίχρονες & από 351 κ.εκ. μέχρι 450 κ.εκ. τετράχρονες. Η επιλογή της διαμέτρου των ζαντών είναι ελεύθερη.

Κατηγορία RACING OPEN (2 ΣΚΕΛΗ):

Mοτοσυκλέτες από 301 κ.ε. δίχρονες & από 451 κ.εκ. και πάνω τετράχρονες. Η επιλογή της διαμέτρου των ζαντών είναι ελεύθερη.

Για τις κατηγορίες ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ, JUNIOR, SPORT και ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε περίπτωση που σε κάποια από αυτές οι συμμετοχές ξεπεράσουν τις 20 ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει τη διεξαγωγή των δοκιμών και του αγώνα ξεχωριστά για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι κατηγορίες ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ, JUNIOR, SPORT και ΓΥΝΑΙΚΩΝ θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο ένα ζευγάρι ελαστικά για δοκιμές και αγώνες, το οποίο θα προμηθεύονται σε προνομιούχα τιμή επί τόπου στον αγώνα, από τον επίσημο προμηθευτή των κατηγοριών αυτών. Τα λάστιχα αυτά θα μαρκάρονται από την οργάνωση. Τα λάστιχα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε επόμενο αγώνα με νέο μαρκάρισμα.

Τα χρώματα των φόντων και των αριθμών είναι τα εξής:

Κατηγορία νεων αγωνιζομενωνλευκό φόντο μαύρος αριθμός
Κατηγορία JUNIOR λευκό φόντο μπλε αριθμός
Κατηγορία ΓΥΝΑΙΚΩΝ μπλε φόντο λευκός αριθμός
Κατηγορία SPORT πορτοκαλί φόντο λευκός αριθμός
Κατηγορία APRILIA CUP λευκό φόντο κόκκινος αριθμός
Κατηγορία RACING 250 μαύρο φόντο λευκός αριθμός
Κατηγορία RACING 450 πράσινο φόντο λευκός αριθμός
Κατηγορία RACING OPEN κόκκινο φόντο λευκός αριθμός

Στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας σε κάθε αγώνα θα απονέμονται κύπελλα.
Είναι υποχρεωτικό, όλες οι μοτοσυκλέτες να έχουν τοποθετημένο στο μπροστινό φόντο τους, αυτοκόλλητο (θα δοθεί από την οργάνωση) που θα εικονίζει το επίσημο internet site του πρωταθλήματος.

Η οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετήσει αυτοκόλλητο χορηγού του αγώνα στα φόντα όλων των μοτοσυκλετών. Σε κάθε περίπτωση όμως απαγορεύεται η τοποθέτηση άλλων αυτοκόλλητων ή κάθε άλλη μορφή διαφήμισης πάνω στα φόντα των αριθμών συμμετοχής.
Σε περίπτωση που η οργάνωση ζητήσει από τους αγωνιζόμενους να φορέσουν διαφημιστικό γιλέκο, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν εφόσον δοθούν αντισταθμιστικά οφέλη.