ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Έναρξη εγγραφών: Δευτέρα 8 Μαϊου
Λήξη εγγραφών: Τετάρτη 16 Μαϊου ώρα: 20:00
Δημοσίευση πίνακα συμ/χών: Πέμπτη 17 Μαϊου ώρα: 22:00.
Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 20 Μαϊου ώρα: 16:00 - 20:30
Δημοσίευση σειράς εκκίνησης: Σάββατο 20 Μαϊου ώρα: 21:00
Ενημέρωση αγων/νων: Σάββατο 20 Μαϊου ώρα: 21:30
Άνοιγμα Park Ferme: Κυριακή 21 Μαϊου ώρα: 08:45
Εκκίνηση 1ου αναβάτη: Κυριακή 21 Μαϊου ώρα: 09:00
Τερματισμός 1ου αναβάτη: Κυριακή 21 Μαϊου ώρα: 15:00 περίπου
Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων: Κυριακή 21 Μαϊου ώρα: 15:30
Απονομή επάθλων: Κυριακή 21 Μαϊου ώρα: 17:30

ΟΡΓΑΝΩΣΗ A.Ο.Λ.Α.Π.
Tηλ./Fax: 2621022165 ώρες 17:00΄- 22:30΄ Κα Ρούλα Ντουντούμη κιν. 6995092362
Tηλ./Fax: 2621034709 ώρες 08:30΄ – 14:00΄ Κος Τουμπέκης Γ. κιν. 6972084334
Tηλ./Fax: 2622021277 ώρες 09:30΄ – 14:00΄ Κα Μητσοπούλου Δ. κιν. 6937114349
Τηλ./Fax: 2625032907 ώρες 09:30΄ – 14:00΄ Κος Σπυρόπουλος Σ. κιν. 6972876575
Η γραμματεία θα λειτουργεί έως την Παρασκευή 19 Μαϊου 2006 στο τηλέφωνο, 26210-22165 και 26210 34709 και φαξ 26210-22165 και 26210-34709. Το Σάββατο 20 Μαϊου και την Κυριακή 21 Μαϊου θα λειτουργεί στο κλεστό Στάδιο Πύργου Τηλ. 2621034005

Περιγραφή-Διάρκεια-Σήμανση
– H διαδρομή του αγώνα αποτελείται απο ένα κύκλο των 49 χιλιομέτρων (περίπου), και διεξάγεται σε δασικούς δρόμους και μονοπάτια. Σημείο εκκίνησης και τερματισμού είναι το Δημοτικό Στάδιο Πύργου, και ο αγώνας κατευθύνεται προς την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωλένης(οικισμός Ροζέϊκα, Χαριά, Μαγούλα, Λαντζόϊ, Λάνθι, Ροζέϊκα). Η διαδρομή είναι συνολικού μήκους 212 χιλιομέτρων (περίπου), και αποτελείται από 4 κύκλους (3 κύκλους για τις κατηγορίες Γ6-Γ7). Θα υπάρχουν 2 ΣΕΧ ανά κύκλο και το σύνολο των ειδικών διαδρομών θα είναι δέκα (10): 1 Moto Cross με κοπδελα.περίπου 3,5 χιλ.) 1 Cross Country, (μικτή με κορδέλλα-χωράφι-δρόμο) και 1 Enduro (περίπου 3,5χιλ) και 1 Extreme test στο τερματισμό. Ο ανεφοδιασμός του αγώνα θα είναι ένας στο γήπεδο του Λαντζοϊου περίπου στο 35ο χιλ/τρο μαζί με την ουρά 8 χλμ.