ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO 2007
4ος ΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20-05-2007

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το Αθλητικό Σωματείο Λέσχη Μοτοσικλετιστών Ιωαννίνων (ΛΕ.Μ.Ι.) με αριθμό αναγνώρισης 24199-17/9/2003 και κωδικό Φ.Μ. 24 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, διοργανώνει τον 4ο κατά σειρά αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ENDURO της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. για το 2007.
Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 2725/99, τον γενικό κανονισμό αγώνων Μοτοσικλέτας της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤ.Ο.Ε. και τον παρόντα ειδικό κανονισμό.
ΑΡΘΡΟ 1 – ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
• Πρόεδρος: Τόλιας Κώστας
• Μέλος: Στύλιος Αντώνης
• Μέλος: Μακρής Γιώργος
• Πρόεδρος Αγωνοδικών: Κορέλης Στέλιος
• Αγωνοδίκης: Αγαθαγγελίδης Λευτέρης
• Αγωνοδίκης: Κούγιας Ηλίας
• Παρατηρητής: Ιωάννης Σιούλης
• Αλυτάρχης: Τρέμκατζης Δημήτρης
• Βοηθός Αλυτάρχη: Μπεστας Κώστας
• Γραμματεία Αγώνα: Ευθυμίου Βάνα, Λάμπρου Εφη, Βραζελη
• Νικολέτα Στράτου Αγαθή
• Τεχνικός Έφορος: Καπνόπουλος Πρόδρομος
• Έφορος Αποτελεσμάτων: Λάππας Βασίλης

ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή 20 Μαΐου 2007 στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η διαδρομή του αγώνα έχει μήκος 195Km (κυκλική διαδρομή 65 χιλ. η οποία θα γίνει τρεις φορές), και η διάρκεια του αγώνα είναι περίπου 7 ώρες. Ο αγώνας έχει τρία Σ.Ε.Χ. και τρεις ειδικές ανά γύρο. Η πρώτη ειδική είναι τυπου SUPER ΕΙΔΙΚΗ, η δεύτερη και η τρίτη είναι τύπου ENDURO. Όλες οι ειδικές χρονομετρούνται από την πρώτη φορά.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Για να λάβει μέρος κάποιος στον αγώνα πρέπει να συμπληρώσει δήλωση συμμετοχής στο έντυπο του οργανωτή και να καταβάλλει 50 € που αντιστοιχούν στο παράβολο συμμετοχής έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ 2007 . Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας, θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής μόνο κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου και θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 10 €.
Τα χρήματα θα κατατίθενται στον λογαριασμό 400-00-2310009001 στην ALPHA BANK (εμφανίζεται η επωνυμία Λαππας Βασίλης). Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση και δηλώσεις συμμετοχών επικοινωνείτε με τον κ, ΜΑΚΡΗ ΓΙΩΡΓΟ στο τηλ. 6979335656.
Παρακαλούμε να ζητάτε να γραφεί σαν αιτιολογία κατάθεσης το όνομα του αθλητή ή αθλητών για τους οποίους κατατίθενται τα χρήματα.

Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα πλήρη αποδοχή και γνώση του ειδικού κανονισμού.
Τα δικαιώματα συμμετοχής επιστρέφονται εφόσον:
Η δήλωση συμμετοχής δεν γίνει δεκτή ή ο αγώνας ματαιωθεί.
Αίτηση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή εάν δεν συνοδεύεται από το δικαίωμα συμμετοχής. Δεν θα επιτραπεί εκκίνηση σε καμία μοτοσικλέτα για την οποία δεν θα έχει καταβληθεί το δικαίωμα συμμετοχής.
Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, μια μοτοσικλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, η μοτοσικλέτα αυτή μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οι μοτοσικλέτες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
• Ε1: Δίχρονες έως 125cc και τετράχρονες έως 250cc.
• Ε2: Δίχρονες από 126cc έως 250cc και τετράχρονες από 251cc έως 450cc.
• Ε3: Δίχρονες από 251cc και άνω και τετράχρονες από 451cc και άνω.
• ΕΝ: Νέοι αναβάτες (γεννημένοι από την 1/1/1982 και μετά) με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως τύπου και κυβισμού.
• ES: Συμμετέχουν αναβάτες γεννημένοι έως την 31/12/1967 με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως τύπου και κυβισμού.
• ΕΒ: Συμμετέχουν αναβάτες χωρίς περιορισμό ηλικίας με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως τύπου και κυβισμού.
Τα χρώματα φόντου και αριθμών συμμετοχής ανά κατηγορία είναι τα παρακάτω:
• Ε1 Λευκό φόντο μαύροι αριθμοί
• Ε2 Κόκκινο φόντο λευκοί αριθμοί
• Ε3 Κίτρινο φόντο μαύροι αριθμοί
• ΕΝ Πράσινο φόντο λευκοί αριθμοί
• ΕS Μπλε φόντο λευκοί αριθμοί
• ΕΒ Μαύρο φόντο λευκοί αριθμοί

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – PARK FERME
Ο Τεχνικός Έλεγχος θα γίνει, στον εκθεσιακό χώρο του Δήμου Περάματος το Σάββατο 19 Μαΐου 2007 από 17:00 έως 21:30.
Στον τεχνικό έλεγχο πρέπει να προσκομίζονται απαραίτητα φωτοαντίγραφα
των κάτωθι εγγράφων :
1. άδεια οδηγήσεως μοτοσικλέτας
2. άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας
3. η ασφάλιση της μοτοσικλέτας.
Κατά τον τεχνικό έλεγχο θα ελέγχονται τα φρένα, τα ελαστικά, η λειτουργία των φώτων εμπρός και πίσω, καθώς και η εν γένει καλή κατάσταση και λειτουργία της μοτοσικλέτας. Ελέγχεται επίσης η ύπαρξη του αριθμού κυκλοφορίας στο πίσω μέρος της μοτοσικλέτας. Επίσης στον τεχνικό έλεγχο μαζί με την μοτοσικλέτα ελέγχεται και το κράνος του αθλητή και προσκομίζονται τα δοχεία ανεφοδιασμού τα οποία και παραμένουν φυλασσόμενα από τον οργανωτή, και τα οποία πρέπει να αναγράφουν οπωσδήποτε τον αριθμό συμμετοχής του αθλητή.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η ενημέρωση των αθλητών θα γίνει μετά το τέλος του τεχνικού ελέγχου στις 10:00 στο χώρο του PARK FERME.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στις 9:00 π.μ.

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Οι αγωνιζόμενοι αμέσως μετά τον τερματισμό τους πρέπει να κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες τους στο χώρο του PARK FERME, όπου θα παραμείνουν μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής ενστάσεως. Οι οδηγοί που δεν θα κατευθυνθούν αμέσως στον χώρο του PARK FERME θα αποκλείονται από τον αγώνα. Στο διάστημα που οι μοτοσικλέτες βρίσκονται κάτω από το καθεστώς του PARK FERME, δεν επιτρέπεται καμία αφαίρεση, μετατροπή, προσθήκη, ή ανεφοδιασμό με ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.
Δεν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη, τους εφόρους εκκίνησης και τερματισμού ή από οποιονδήποτε άλλο έχει ορισθεί από την οργάνωση για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος.
Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με παράβολο συμμετοχής.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται:
• για αντικανονική συμμετοχή συμμετέχοντος ή αναβάτη το αργότερο 30′ λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.
• κατά των αποτελεσμάτων εντός 30′ λεπτών μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων.
• για τεχνικούς λόγους εντός 30΄ λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στο PARK FERME.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Όλοι οι συμμετέχοντες αναβάτες είναι ασφαλισμένοι για προσωπικά ατυχήματα.
Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές των μοτοσικλετών, των εξαρτημάτων και παρελκυμένων τους, λόγω ατυχήματος, πυρκαγιάς ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ
Η τελετή απονομής επάθλων θα γίνει στην Αφετηρία του αγώνα μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Κύπελλα θα πάρουν οι 3 πρώτοι κάθε κατηγόριας και μετάλλια 4ος, 5ος, 6ος.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΕΡΑΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (PARK FERME – ΕΚΚΙΝΗΣΗ)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
1. DOVITEL Γ’ 26510 81001, 26510 81433
2. ΠΕΡΣΑ Δ’ 26510 81151

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
1. ΖΑΛΑΒΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α’ 26510 81824
2. ΖΗΣΗΣ Α’ 26510 81866
3. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α’ 26510 81761

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
1. ΓΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ 26510 81976
2. ΖΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ Α’ 26510 81310
3. ΓΕΡΑΚΟΥ ΑΓΛΑΙΑ Β’ 26510 81565
4. ΓΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ Β’ 26510 81000
5. ΖΑΛΑΒΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Β’ 26510 81825
6. ΜΠΙΝΤΕΒΗ ΕΛΕΝΗ Β’ 26510 81633
7. ΝΤΟΒΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Β’ 26510 81712
8. ΤΣΙΡΩΝΗ Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β’ 26510 81342
9. ΤΣΙΡΩΝΗ Κ.. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β’ 26510 81623
10. ΖΗΣΗ – ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Γ’ 26510 81786

ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (10km από PARK FERME)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
1. ΑΓΝΑΝΤΙΟ Γ’ 26510 81191
2. ΘΕΑΣΗ Γ’ 26510 81760
3. ΟΡΙΖΩΝ Γ’ 26510 86180

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
1. ΧΟΛΕΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β’ 26510 81315

ΙΩΑΝΝΙΝΑ (5km από PARK FERME)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
1. DU LAC A’ 26510 59100 www.dulac.gr
2. ΔΙΩΝΗ Γ’ 26510 27032 www.dionihotel.com
3. OLYMPIC B’ 26510 22233 www.hotelolymp.gr
4. POLITIA A’ 26510 22235 www.etip.gr
5. GRAND PALLADION B’ 26510 25856-9 www.palladionhotel.grE1
         
Α/Α Συμ Αθλητής Μοτο Σωματείο Χορηγός Πόλη
1 11 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ HONDA CRF 250 Μ.Ο.Γ. HONDA ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ – AGIP – OK WHELL – MOTO MARKET – LEO VINCE – ΜΟΓ – MOTO XIFIAS ΓΡΕΒΕΝΑ
2 13 ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ TM 125 ΛΕ.ΜΟΤ. DIRTY BROTHERS ΧΑΧΑΓΙΑΣ RACING ΑΘΗΝΑ
3 104 ΤΡΙΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ KTM 250 Μ.Ο.Θ. MAKINA – ACERBIS – DUNLOP – ELF – GAERNE – OK WHEEL – SIX DAYS ΤΡΙΚΑΛΑ
4 105 ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ GAS-GAS 125 Μ.Ο.Γ. BIKE THERAPY – EXTRA PRODUCTS – HERCULES – ΜΟΓ – MOTOR SITE.GR
5 106 ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ KTM 250 ΛΕ.ΜΟΤ. KTM HELLAS – PRO RACER – SIDI – SINASACO – SHOEI ΑΘΗΝΑ
6 111 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ KTM 250 Μ.Ο.Θ. www.ditroxo.gr – SIX DAYS – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑ
7 115 ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ KTM 125 EXC Ε-75 SILKOLENE – TSUBAKI – O’NEAL – 0300 ΑΘΗΝΑ
8 121 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ HUSQVARNA 250 ΛΕ.Μ.Μ. ITALMOTO – HELL IN STORES – HUSQVARNA – WHEEL CITY – MICHELIN ΜΕΓΑΡΑ
9 155 ΧΑΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KTM 250 F ΛΕ.ΜΟΤ. DIRTY BROTHERS ΧΑΧΑΓΙΑΣ RACING ΑΘΗΝΑ
10 169 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΤΜ 125 F ΛΕ.ΜΟΤ. DIRTY BROTHERS ΧΑΧΑΓΙΑΣ RACING ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
11 170 ΠΡΟΒΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ KTM 250 EXF ΛΕ.ΜΟΤ. DIRTY BROTHERS ΧΑΧΑΓΙΑΣ RACING ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
  E2          
A/A Συμ Αθλητής Μοτο Σωματείο Χορηγός Πόλη
12 21 ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ KTM 250 EXC ΜΟ.ΛΕ.Κ. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ – POWERTECH COMPUTERS – HELL IN STORE 015 – ΜΟΤΟ ΠΑΠΑΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
13 22 ΤΣΑΚΑΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ KTM 450 Μ.Ο.Θ. MAKINA – ACERBIS – DUNLOP – ELF – GAERNE – OK WHEEL – SIX DAYS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14 23 ΚΟΙΝΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KTM 250 ΛΕ.ΜΟΤ. KTM HELLAS – OK WHELL – SHELL ADVANCE ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
15 24 ΤΣΙΟΥΧΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ KTM 450 EXC Ο.ΔΙ.ΚΟ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ
16 27 ΦΙΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ KTM 250 Μ.Ο.Θ. X MOTO ΚΟΥΛΟΥΚΑΤΣΗΣ – OK WHEEL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17 201 ΜΑΝΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ HUSQVARNA 450 Ε-75 ITALMOTO – HELL IN STORES – HUSQVARNA – WHEEL CITY – MICHELIN ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
18 220 ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ TE 450 HUSQBARNA Σ.ΜΟ.Κ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
19 226 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ KTM 250 E-75 OFF-ROAD.GR ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
20 230 ΝΤΑΛΙΜΠΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ 450 Μ.Ο.Θ. SERVICE SUPERBIKE – REPSOL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
21 234 ΣΚΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ GAS GAS 250 Ε-75 EXTRA PRODUCTS – DUNLOP – AXO – RIDERS SHOP ΑΘΗΝΑ
22 238 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ KTM 250 ΛΕ.ΜΟΤ. PRO RACER – SIDI – SINISALO – SHOEI ΑΘΗΝΑ
23 240 ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ APRILIA 450 Μ.Ο.Θ. APRILIA HELLAS RACING TEAM ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
24 253 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ KTM 450 Μ.Ο.Σ. BIKE HOUSE – SERRES – ISDE 2008 ΣΕΡΡΕΣ
E3          
A/A Συμ Αθλητής Μοτο Σωματείο Χορηγός Πόλη
25 31 ΤΡΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ KTM 525 ΛΕ.Μ.Ι. MAKINA – ACERBIS – DUNLOP – ELF – GAERNE – OK WHEEL – SIX DAYS ΙΩΑΝΝΙΝΑ
26 35 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ HONDA CRF 500 Μ.Ο.Θ. ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ – AGIP – ΔΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – SIXDAYS – OK WHEEL – WISECO – MOTO MARKET ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
27 36 ΤΡΙΒΕΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ APRILIA 550 ΑΡΤΕΜΙΣ APRILIA RACING TEAM ΑΘΗΝΑ
28 39 ΔΗΜΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ KTM 525 Μ.Ο.Θ. ΑΡΙΔΑΙΑ
29 305 ΠΡΑΣΣΟΣ ΑΔΑΜΟΣ KTM 300 Μ.Ο.Θ. KTM HELLAS – PIRELLI – SIX DAYS – SHELL ADVANCE ΒΕΡΟΙΑ
30 308 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΤΑΚΗΣ HUSQVARNA 510 Ε-75 ITALMOTO – HELL IN STORES – HUSQVARNA – WHEEL CITY – MICHELIN – 0300 ΑΘΗΝΑ
31 321 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ KTM 300 Μ.Ο.Θ. MOTORSITE – SIX DAYS – OKWHEEL – MOTOMARKET – FAVOURITE SPOR ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
32 333 ΜΙΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΤΜ 300 Ε-75 KTΜ HELLAS – ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΨΑΧΝΑ ΑΘΗΝΑ
EN          
A/A Συμ Αθλητής Μοτο Σωματείο Χορηγός Πόλη
33 41 ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ KTM 200 Μ.Ο.Θ. KTM HELLAS ΜΥΤΙΛΗΝΗ
34 44 ΟΥΣΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ HONDA CRE 250 F Μ.Ο.Κ. MOTO-ACTION.GR ΚΑΣΤΟΡΙΑ
35 45 ΚΟΥΛΟΥΚΑΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ TM RACING 125 Μ.Ο.Θ. ELF – 1 ΚΙΝΗΣΗ – MOTO NEWS – OK WHELL – X-MOTO ΚΟΥΛΟΥΚΑΤΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
36 46 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΣ KTM 125 Μ.Ο.Θ. MOTO ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
37 47 ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΔΗΜΟΣ KTM 249 ΛΕ.Μ.ΟΡ. CAFE BAR DREAM ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
38 401 ΚΑΛΟΧΩΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ HUSQVARNA 125 Μ.Ο.Θ. SERVICE SUPERBIKE – REPSOL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ES          
A/A Συμ Αθλητής Μοτο Σωματείο Χορηγός Πόλη
39 51 ΝΑΝΑΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ KTM 525 Μ.Ο.Θ. MAKINA – OK WHELL – PRO BIKE – COLORI – THOR ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
40 53 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ KTM 450 Μ.Ο.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
41 54 ΒΟΒΛΑΣ ΧΑΡΗΣ KTM 400 Ε-75 ΑΘΗΝΑ ΓΚΟΥΜΑ ΑΡΤΑ
42 501 ΡΟΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KTM 300 EXC Μ.Ο.Θ. MAKINA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
43 504 ΣΑΡΑΦΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ KTM 525 Μ.Ο.Θ. ΜΑΚΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
44 519 ΛΑΒΑΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ KTM 250 EXF Ε-75 HELL IN STORE 018 – ERGOMOTO ΑΘΗΝΑ
45 533 ΡΟΜΠΙΟΝ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ KTM 300 Ε-75 HELL IN STORES 001 ΑΘΗΝΑ
46 563 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ KTM 125 Μ.Ο.Θ. ΚΕ.ΛΕ.ΜΟ. – EFL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΟΜΙΛΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
47 569 ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ KTM 250 Μ.Ο.Θ. IRIS COMPUTERS ΚΕΡΚΥΡΑ
  EB          
A/A Συμ Αθλητής Μοτο Σωματείο Χορηγός Πόλη
48 66 ΨΑΡΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ TM 400 Μ.Ο.Θ. X MOTO ΚΟΥΛΟΥΚΑΤΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
49 68 ΤΖΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ KTM 250 ΛΕ.Μ.Ι. SMIRIS ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ – SERVICE ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΤΣΑΚΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
50 603 ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΜΑΚΗΣ ΚΤΜ 250 ΛΕ.Μ.Ι. ΠΟΛΙΣ ΚΑΦΕ – SOUND FACTORY ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – SERVICE ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ – MOTO KAMATSOS ΙΩΑΝΝΙΝΑ
51 610 ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ KTM 450 ΜΟ.ΛΕ.Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
52 612 ΣΓΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ KTM 450 EXC Μ.Ο.Γ. VLASIS RACING SERVICE – ΜΟΓ – GOGAS ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΖΑΝΤΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
53 626 ΣΙΑΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ WRF 450 ΜΟ.ΛΕ.Κ. ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ SPORT 4X4 ΤΡΙΚΑΛΑ
54 656 ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ WRF 450 Μ.Ο.Θ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΕΡΙΚΑ ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
55 657 ΓΡΑΛΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KTM 250 ΜΟ.ΛΕ.Κ. BULLISCAFE ΤΡΙΚΑΛΑ
56 658 ΖΑΜΠΡΑΪΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ GAS-GAS 300 ΜΟ.ΛΕ.Κ. BULLISCAFE ΤΡΙΚΑΛΑ
57 659 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ KTM 450 ΜΟ.ΛΕ.Κ. BULLISCAFE ΤΡΙΚΑΛΑ