ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΕΑΜ
Αρ. Αποφ. : 124/2006

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘ.Ε.Α.Μ

Συνεδρίασε στην Αθήνα και στην αίθουσα που έχει καθοριστεί για τις συνεδριάσεις της, σήμερα την 8η του μήνα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες έξι (2006) και ώρα 17.00΄ για να εξετάσει τον αναβάτη ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, που παραπέμφθηκε με την υπ’ αριθμ 94/06/θγ/ 22.5.06 κλήση της ΕΘΕΑΜ, για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του αγώνα ENDURO της 7ης Μαΐου 2006 στα Τρίκαλα.

Κάνει δεκτή την πλήρη εκπροσώπηση του απόντος ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από τον παρόντα ΚΟΛΙΟΠΑΝΟ Φοίβο.

Επιβάλλει στον ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ποινή αργίας τριών (3) μηνών για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του αγώνα ENDURO της 7ης Μαΐου 2006 στα Τρίκαλα.

Αποφασίζει την αναστολή εκτέλεσης της επιβληθείσας ως άνω ποινής αργίας για ένα (1) χρόνο, η οποία αρχίζει την 8η Ιουνίου 2006 και λήγει την 8η Ιουνίου 2007.

Δημοσιεύτηκε κλπ. Αθήνα, 27-6-06

Απόσπασμα Ο Γραμματέας