Οι φωτογραφίες προέρχονται από τον φιλικό αγώνα στο Μικρόκαστρο Κοζάνης, που διεξήχθεη την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου. Συγχαρητήρια στο σωματείο για την προσπάθειά της να δημιουργήσει πίστα motocross και να αναπτύξει τους αγώνες στο ευρύτερο νόμό τους.