81 συμμετοχές στον αγώνα. Δείτε όλους τους συμμετέχοντες στο τέλος του άρθρου.


H ΑΜΛΕΧ ανακοίνωσε πως δεν συμμετέχει στην διοργάνωση του αγώνα.


Η επισκευή και εμπλουτισμός με άμμο της Δημοτικής πίστας της Χαλκίδας συνεχίζεται και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή με σκοπό να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και συνθήκες, ούτως ώστε οι αγώνες που θα γίνουν το Σάββατο και την Κυριακή 3-4/12 να πραγματοποιηθούν με μεγάλη επιτυχία. Ο συναγωνισμός προβλέπεται έντονος σε όλες τις κατηγορίες με άφθονο θέαμα και δυνατές συγκινήσεις.

Από το Γραφείο Τύπου


OME ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MX – QUAD R 2011
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 6os ΓΥΡΟΣ 2011

ΕΝΑΡΞΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΕΧ.ΕΛΕΓΧ. 03/12/11 ΕΝΑΡΞΗ 09:15
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΧ.ΕΛΕΓΧ 04/12/11 ΕΝΑΡΞΗ 08:15

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΜΟΒ

1)ΠΙΣΤΑ ΜΧ Περιοχή : ΠΕΙ ΔΟΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Μήκος: 1.800 m
Μικρότερο πλάτος: 7m.
Μπάρα εκκίνησης : 40 Θέσεων υποχρεωτικά για Πρωτάθλημα

3) ΣΤΕΛΕΧΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΩΝΟΔΙΚΩΝ ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΛΗ: ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ: ΣΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΜΑΡΩ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ: ΕΛΕΝΗΣ ΦΑΝΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝ. ΕΦ. : ΤΒ
ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΑΤΕΛΙΑΝ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΡΙΤΩΝ : TB
ΖΩΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΒ
ΥΠ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ INFO MEGA
ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ: ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Η διαρκείς γραμματεία θα λειτουργεί από την έναρξη των εγγραφών μέχρι την Παρασκευή 02/12/2011 στα γραφεία του ΜΟΒ στα τηλέφωνα 6993238809 και Σάββατο και Κυριακή 03-04/12/2011 από 08:30 στο χώρο της πίστας. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την γραμματεία του αγώνα για να παραλαμβάνουν τα δελτία πληροφοριών.

4) ΟΡΓΑΝΩΣΗ
O ΜΟΒ μετά από έγκριση τής ΟΜΕ Διοργανώνει την 6η συνάντηση αγώνων motocross Πρωταθλήματος Ελλάδος 2011.

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με :
1ο Το Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα Μοτοσικλέτας της F.I.M
2o Τον Αγωνιστικό Κώδικα Μοτοσικλέτας F.I.M
3ο Τον Δικαιοδοτικό Κώδικα της Ο.Μ.Ε
4ο Το Γενικό Κανονισμό Αγώνων Μοτο cross της Ο.Μ.Ε
5ο Το Τεχνικό Κανονισμό Αγώνων Moto cross της F.I.M
6ο Τον Τεχνικό Κανονισμό Αγώνων Moto cross της O.M.E
7ο Την Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Κυπέλλων και επάθλων Ο.Μ.Ε
8ο Τον Παρόντα Ειδικό Κανονισμό.

5) ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 28/11/2011 από 12:00πμ. εως 20:00
ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΕΜΤΗ 01/12/2011 ΩΡΑ 20:00
Τηλ. Συμμετοχής: 6993238809 Fax : 2310774034
e-mail: np_pcb@otenet.gr.
Αποστολή εντύπου συμμετοχής συμπληρωμένο με πλήρη στοιχεία αναβάτη, σπόνσορα, (χορηγού) μηχανικού, μέλη ομάδος .
Οι αναβάτες με δική τους ευθύνη εγγράφονται στην επιθυμητή κατηγορία, δηλώνοντας τηλ…fax…ή e-mail. Όχι αργότερα από την ημερομηνία λήξεως των συμμετοχών (σύμφωνα με το πρόγραμμα)

6) ΑΝΑΒΑΤΕΣ
Στον αγώνα μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάτοχος έγκυρης αγωνιστικής αδείας 2011 ΟΜΕ ή μιας ημέρας με την προϋπόθεση ύπαρξης των απαραίτητων ιατρικών εγγράφων. Η συμμετοχή κατόχων αγωνιστικών αδειών των κρατών μελών της ΕΕ ή άλλων οργανισμών γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή του συνοδεύεται από έγκυρη άδεια της FΜΝ της χώρας τους. Ο μέγιστος αριθμός αναβατών που θα λάβουν μέρος στις χρονομετρημένες δοκιμές κάθε κατηγορίας ορίζεται στους 70, και στους 40 στον αγώνα.

7) ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Οι αριθμοί εκκίνησης δίδονται από την ΟΜΕ και είναι οι ίδιοι για όλη την χρονιά.
Οι αριθμοί εκκίνησης των μοτοσικλετών πρέπει να είναι σύμφωνα, με τον τεχνικό κανονισμό αγώνων motocross FIM. Τα χρώματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο φόντο και τους αριθμούς καθορίζονται ως εξής.

mx2 Μαύρο φόντο με λευκό αριθμό.
mx1 Λευκό φόντο με μαύρο αριθμό.
mx 85 Λευκό φόντο με μαύρο αριθμό.
Open α Κίτρινο φόντο με μαύρο αριθμό. Αναβάτες έως 40 ετών
Open β Μαύρο φοντο με κίτρινο αριθμό Αναβάτες ανω των 40 ετών
Quad R Kόκκινο φόντο με λευκό αριθμό.

8) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: mx2 δίχρονες100cc έως144cc και τετράχρονες από 175cc έως 250cc.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: mx1 δίχρονες 175cc έως 250ccκαι τετράχρονες από 290cc έως 450cc.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: mx85 δίχρονες έως 85cc και 4τ έως 150cc
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: (OPEN) μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού δίχρονες ή τετράχρονες Motocross έως 650cc
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50-65cc δίχρονες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Quad R εως 800cc 2t 4t

OPEN
Οι Αναβάτες που συμμετέχουν σε αυτή την κατηγορία, και είναι κάτω των τριάντα ετών, στο τέλος της αγωνιστικής σαιζόν 2011 του πρωταθλήματος, υποχρεωτικά θα αλλάξουν κατηγορία.

9) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι αναβάτες θεωρούνται ότι πραγματοποίησαν χρονομετρημένες δοκιμές εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρεις χρονομετρημένους γύρους στην κατηγορία mx1 mx2 και δύο τουλάχιστον για τις κατηγορίες open, mx85 65cc, Quad R.
Αναβάτης πού δεν θα λάβει μέρος στις χρονομετρημένες δοκιμές ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από τον αγώνα ,εκτός εάν οι αγωνοδίκες λάβουν άλλη απόφαση , εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας . Όλοι οι γύροι θα χρονομετρηθούν.
Δεν επιτρέπεται ή συμμετοχή αναβάτη σε άλλη κατηγορία από αυτήν πού δήλωσε ότι θα συμμετάσχει ανά αγωνιστική ημέρα.

10) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο έλεγχος εξακρίβωσης και ο τεχνικός έλεγχος θα διεξαχθεί
στην πίστα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Μοτοσικλέτα που δεν θα είναι σύμφωνη με τον τεχνικό κανονισμό αγώνων motocross της ΔΟΜ δε φέρει τα φόντα και τους αριθμούς άρθρο 7 καθώς ο αναβάτης ή ο αγωνιζόμενος που δεν είναι εφοδιασμένος με άδεια άρθρο 6 ή δεν περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκλείεται από των αγώνα . Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η είσοδος στην πίστα μοτοσικλέτας η οποία δεν έχει περάσει από τεχνικό έλεγχο. Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παρουσιάσουν στον τεχνικό έλεγχο το κράνος, του εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό αγώνων motocross το οποίο πρέπει να φέρει τον αριθμό συμμετοχής τους.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται ως εξής:
Για την κατηγορία mx1 mx2     70.00 euro
Για την κατηγορία open     70.00 euro
Για την κατηγορία mx85 με ετήσια license OΜΕ 15.00 euro
Για την κατηγορία mini δωρεάν με ετήσια license OΜΕ 00.00 euro

11) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ
Σύμφωνα με το πρόγραμμα στην Μπάρα εκκίνησης.

12) ΔΟΚΙΜΕΣ-ΠΡΟΚΡΙΣΗ Σύμφωνα με το Πρόγραμμα
Απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού η είσοδος των αναβατών στην πίστα εκτός της προβλεπόμενης ώρας και μόνο κατόπιν εντολής του αλυτάρχη.

13) ΖΕΣΤΑΜΑ
Σύμφωνα με το πρόγραμμα

14) ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Σύμφωνα με το πρόγραμμα.

14.1) ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Σύμφωνα με το πρόγραμμα

5) ΑΓΩΝΕΣ
Οι αγώνες είναι motocross Θα διεξαχθούν δε, δυο σειρές αγώνων διάρκειας 25΄ λεπτών και 2 γύρων ή οποίες θα προσμετρήσουν ως 2 ξεχωριστεί αγώνες για τις κατηγορίες mx1 και mx2, 2 αγώνες διάρκειας 18΄
λεπτών και 2 γύρων για την κατηγορία ΜΧ85 2 αγώνες διάρκειας 15΄ λεπτών και 2 γύρων για την κατηγορία (open) 2 αγώνες διάρκειας 12΄ λεπτών και 2 γύρων για την κατηγορία 65cc, και 2 αγώνες διάρκειας 20΄ λεπτών και δύο γύρων για την κατηγορία Quad R.
Για να θεωρηθεί ότι ο αναβάτης τερμάτισε πρέπει να καλύψει τα 3/4 της διαδρομής που κάλυψε ο νικητής και να πάρει σημαία τερματισμού μέσα σε 5΄ πέντε λεπτά

[download id=”18″]