ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΜΕ (αριθμός 2/28-2-2006)

Η εκτελεστική επιτροπή της ΟΜΕ, αφού συνεδρίασε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2006 και έλαβε υπόψη της σχετική εισήγηση  της Επιτροπής Αγωνιστικής Μοτοσικλέτας και της Επιτροπής MOTO CROSS και με την επιφύλαξη της τελικής έγκρισης των παρακάτω, από την τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΜΕ, αποφάσισε τα εξής που αφορούν τους αγώνες ΜΧ:

1. Να ονομαστούν οι δύο βασικές κατηγορίες των αγώνων ΜΧ, αντί (250 διχρ. – 450 τετράχρονα) και (125 διχρ. – 250 τετρ.) σε κατηγορίες mx1 και mx2 αντίστοιχα, υιοθετώντας σχετική πρόταση γνωστού περιοδικού μοτοσικλέτας.

2. Να βραβεύονται με χάλκινο μετάλλιο, σε όλους τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλων, πέραν των τριών νικητών που βραβεύονται με κύπελλα, και οι 4ος, 5ος  και 6ος νικητές του κάθε αγώνα της κάθε κατηγορίας (mx1, mx2, enduro και mini και junior).

3. Να χορηγούνται, αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων της ΟΜΕ και των εκάστοτε συνθηκών, χρηματικά έπαθλα στους έξι (6) πρώτους νικητές των πρωταθληματικών αγώνων της κάθε κατηγορίας (mx1, mx2, open), τα δε χρηματικά έπαθλα αυτά θα λαμβάνουν αμέσως μετά το πέρας των αγώνων, οι νικητές οδηγοί οι οποίοι θα έχουν εξασφαλίσει το μεγαλύτερο σύνολο βαθμών και από τους δύο αγώνες της κάθε κατηγορίας. Τα χρηματικά αυτά έπαθλα στον κάθε αγώνα, ως παραπάνω, θα λαμβάνουν μόνον οι οδηγοί που θα κατέχουν έγκυρη και ισχυρή license της ΟΜΕ την ημέρα των αγώνων και όχι αυτοί που θα συμμετέχουν με license, άλλη πλην της ΟΜΕ ή μίας αγωνιστικής συνάντησης.

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2006 ΜΧ της ΟΜΕ: Επιπλέον, οι έξι (6) πρώτοι τελικοί νικητές της αγωνιστικής χρονιάς 2006 των τριών κατηγοριών (mx1, mx2 και open), με την απαραίτητη προϋπόθεση:
α) να κατέχουν έγκυρη και ισχυρή license έτους 2006 της ΟΜE, για τον κάθε αγώνα που θα έχουν συμμετάσχει και
β) να έχουν συμμετάσχει οπωσδήποτε σε τουλάχιστον το 80% του συνόλου των προκηρυχθέντων αγώνων πρωταθλήματος ΜΧ της ΟΜΕ, για το έτος 2006, θα λάβουν, σε μετρητά, ανεξαρτήτως των στην παράγραφο 3 του παρόντος αναφερομένων, με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους (απαραίτητος όρος) στην ετήσια εκδήλωση απονομών πρωταθλημάτων και κυπέλλων της ΟΜΕ, τα παρακάτω χρηματικά έπαθλα:

ΝΙΚΗΤΗΣ ΜΧ1 ΜΧ2 OPEN
1ος 1.000 € 1.000 € 800 €
2ος 700 € 700 € 600 €
3ος 500 € 500 € 400 €
4ος 300 € 300 € 200 €
5ος 200 € 200 € 100 €
6ος 200 € 200 € 100 €
ΣΥΝΟΛΟ 2.900 € 2.900 € 2.200 €

5. Υπενθυμίζεται ότι, αν και το κόστος είναι μεγάλο με το οποίο επιβαρύνεται η ΟΜΕ – προκειμένου όμως να ενισχυθούν τα φυτώρια των μικρών οδηγών και να δημιουργηθούν σε βάθος χρόνου, οι κατάλληλες συνθήκες παραπέρα εξέλιξης των αγώνων ΜΧ με την εμφάνιση περισσότερων νέων οδηγών που θα βοηθήσουν στην πρόοδο του αθλήματος  και θα δημιουργηθούν έτσι οι καλύτερες προϋποθέσεις  διάκρισης ελλήνων οδηγών στο εξωτερικό – εν τούτοις οι οδηγοί της κατηγορίας MINI  και JUNIOR δεν θα καταβάλουν την παραμικρή συμμετοχή σε οποιονδήποτε αγώνα της ΟΜΕ (πρωταθληματικό ή κυπέλλου), πέραν της εκδόσεως license ΟΜΕ, στην αρχή της κάθε αγωνιστικής χρονιάς, αρχής γενομένης από το έτος 2006.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΜΕ (αριθμός 3/28-2-2006)

Η εκτελεστική επιτροπή της ΟΜΕ, αφού συνεδρίασε την Τρίτη 28
Φεβρουαρίου 2006 και έλαβε υπόψη της σχετική εισήγηση  της Επιτροπής Αγωνιστικής Μοτοσικλέτας και της Επιτροπής MOTO CROSS αποφάσισε, στα πλαίσια των καταστατικών αρμοδιοτήτων της τα εξής που αφορούν τον πρώτο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος  ΜΧ στην πίστα Σπερχειάδας του ΑΛΜΟΣ, με οργανωτή το αθλητικό αυτό σωματείο:

Εγκρίνει την χορήγηση χρηματικών επάθλων, σύμφωνα με τα όσα
αναφέρονται στην παράγραφο (3) της υπ’ αριθ. 2/28-2-2006, προηγούμενη ανακοίνωσή της (έκδοση έγκυρης και ισχυρής license ΟΜΕ, σύνολο βαθμών και από τους δύο αγώνες κλπ), για τον αγώνα
Πανελληνίου Πρωταθλήματος της ΟΜΕ στην πίστα Σπερχειάδας την 4 και 5/3-2006 που θα κυμαίνονται στο εξής ύψος:

ΝΙΚΗΤΗΣ* mx1 mx2 open
1os 200 € 200 € 150 €
2os 150 € 150 € 100 €
3os 100 € 100 € 50 €
4os 50 € 50 € 40 €
5os 40 € 40 € 30 €
6os 30 € 30 € 20 €
ΣΥΝΟΛΟ: 570 € 570 € 390 €

* Επί συνόλου δύο αγώνων