ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΕΑΜ
Αρ. Αποφ. :   123/2006

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΘ.Ε.Α.Μ

Συνεδρίασε στην Αθήνα και στην αίθουσα που έχει καθοριστεί για τις συνεδριάσεις της, σήμερα την 8η του μήνα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες έξι (2006) και ώρα 17.00΄ για να εξετάσει τον αναβάτη  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, που παραπέμφθηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 96/06/θγ/22.5.06 κλήση της ΕΘΕΑΜ, για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του αγώνα motocross της 2ας Απριλίου 2006 στην Πρέβεζα.

Επιβάλλει στον ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ποινή αργίας έξι (6) μηνών για ανάρμοστη συμπεριφορά, κατά τη διάρκεια του αγώνα   motocross της 2ας Απριλίου 2006 στην Πρέβεζα.

Αποφασίζει την αναστολή εκτελέσεως της επιβληθείσης ως άνω ποινής αργίας για δεκαοχτώ (18) μήνες, η οποία αρχίζει την 8η Ιουνίου 2006 και λήγει την 8η Δεκεμβρίου 2007.

Δημοσιεύτηκε κλπ. Αθήνα, 27-6-06
Απόσπασμα Ο Γραμματέας