Οι παραγματικές συμμετοχές είναι λιγότερες!


Ξεκινώντας από τη φετινή οι προσυμμετοχές δηλώνονται πολύ νωρίτερα για να βοηθήσουν τον οργανωτή να προετοιμαστεί, παρόλα αυτά δεν είναι σίγουρο πως αυτές οι συμμετοχές θα βρεθούν στην εκκίνηση του αγώνα την 1η Νοεμβρίου 2010 στην πόλη Morelia στο Μεξικό.

Οι καλύτεροι αθλητές enduro από όλο τον κόσμο θα αγωνιστούν στον εξαήμερο (Six Days) αγώνα με βάση την πόλη Morelia στο Μεξικό, 1 έως 6 Νοεμβρίου 2010.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες. Ενοικίαση μοτοσυκλετών για τον αγώνα.

Ακολουθεί πίνακας προ-συμμετοχών από κάθε χώρα.

COUNTRY TROPHY JUNIOR WOMAN CLUBS TOTAL
Venezuela 1 1 0 2 16
USA 1 1 1 7 34
Germany 1 1 1 4 24
England 1 1 0 8 34
Japan 1 0 0 2 12
Chile 1 1 1 2 19
Holand 1 1 0 2 16
Australia 1 1 1 2 19
Ireland 1 0 0 3 15
Israel 0 0 0 2 6
Sweden 0 1 1 4 19
France 1 1 1 4 25
Portugal 1 0 0 0 6
Brasil 0 0 0 1 3
Rep. Chech 1 1 0 4 22
Ecuador 1 0 0 0 6
Slovakia 1 0 0 2 12
Spain 0 1 0 4 16
Canada 0 0 1 2 9
Argentina 1 1 0 4 21
Panama 1 1 1 1 15
Honduras 1 0 0 0 5
Italy 1 1 0 4 22
Belgium 1 1 0 2 16
Guatemala 1 1 0 4 22
Finland 1 1 0 4 22
Hungary 1 0 0 0 6
Mexico 1 1 1 0 13
Peru 1 0 0 0 6
Colombia 1 1 0 2 15
Costa Rica 1 1 0 2 16
El Salvador 0 1 0 0 4
Poland 1 0 0 1 8
Greece 0 0 0 1 3
New Zealand 0 0 0 1 3
ΣΥΝΟΛΟ 27 21 9 81 507