ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Η σύνθεση των Επιτροπών Αθλημάτων για το 2015, είναι η ακόλουθη:


Επιτροπή Motocross

Υπεύθυνος Επιβλέπων: Κουρούπης Ιωάννης
Μέλη:
Καλογιαννίδης Σπύρος
Λαφογιάννης Νικόλαος
Πυρώτης Αλέξανδρος
e-mail επικοινωνίας: motocross@amotoe.gr

Επιτροπή Enduro
Υπεύθυνος Επιβλέπων: Κούγιας Ηλίας
Μέλη:
Γερόπουλος Πέτρος
Μουρίκης Φωτάγγελος
Πασχαλίδης Εμμανουήλ
e-mail επικοινωνίας: enduro@amotoe.gr

Επιτροπή Ταχύτητας-Dragster
Υπεύθυνος Επιβλέπων: Σιούλης Ιωάννης
Μέλη:
Γιαννούδης Ιωάννης
Ρούσσης Βασίλειος
Τζωρτζόπουλος Ιωάννης
e-mail επικοινωνίας: rr@amotoe.gr

Για την περίπτωση που προκύψουν αλλαγές, αναφορικά με την θεσμική εναρμόνιση των συνδέσμων των αθλητών με το καταστατικό της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. και με τον Αθλητικό Νόμο, η σύνθεση των επιτροπών, μπορεί να επανεξετασθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

amotoe-650