Θύελλα εξελίξεων τις τελευταίες ημέρες στο χώρο των αγώνων μοτοσυκλέτας καθώς η ΕΛΠΑ προχώρησε σε δυο εξώδικες δηλώσεις προς τις ομοσπονδίες ΑΜΟΤΟΕ και ΟΜΕ, υπενθυμίζοντας σε αυτές, πως μόνο αυτή έχει το δικαίωμα να προκηρύσσει πρωταθλήματα βάση του άρθρου 49 του ισχύοντος ΚΟΚ.

Σωστά ο αθλητικός νόμος στο άρθρο 19, παράγραφος 2, αναφέρει: “Για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης επιτρέπεται η σύσταση μίας (1) μόνο ομοσπονδίας για όλη τη χώρα” αλλά όχι “αρχή” όπως αναφέρει η ΕΛΠΑ στο δελτίο τύπου της. Επίσης σε κανένα σημείο ο αθλητικός νόμος δεν αναφέρει την ΕΛΠΑ ή οποιαδήποτε άλλη “αρχή”.

Η Ομοσπονδία ΑΜΟΤΟΕ όπως έχει δείξει μέχρι στιγμής το μόνο που ζητάει είναι το δικαίωμα να διοργανώνει αγώνες, και αυτήν ως ομοσπονδία που είναι με βάση τον αθλητικό νόμο που λειτουργεί. Μάλιστα ο νομικός εκπρόσωπος της ΑΜΟΤΟΕ Θεόδωρος Γαζούλης έφερε στο προσκήνιο, κατά την διάρκεια της απονομής πρωταθλημάτων της ΑΜΟΤΟΕ στο υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ένα τεράστιο θέμα που μας ενδιαφέρει όλους μας.

Η ΕΛΠΑ σύμφωνα με τον Θεόδωρο Γαζούλη ασκεί μονοπώλιο στους αγώνες μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα για τους παρακάτω λόγους:

Επικαλούμενη το άρθρο 49 του ισχύοντος ΚΟΚ, αγώνες μοτοσυκλέτας μπορεί να διοργανώνει μόνο μια λέσχη.
Στο άρθρο 10.7 του ΕΑΚΜ αναφέρεται “κάθε αγωνιστική συνάντηση που περιλαμβάνει αγώνες πρωταθλημάτων, κυπέλλων ή επάθλων της ΕΘΕΑΜ/ΕΛΠΑ μπορεί να συνδυαστεί με την εμπορική προβολή ενός υποστηρικτή που θα αναφέρεται στον τίτλο ή στον υπότιτλο των αγώνων, μόνο μετά την σύμφωνη γνώμη της ΕΘΕΑΜ/ΕΛΠΑ”
Στο άρθρο 60.6 του ΕΑΚΜ αναφέρεται “κατά την διάρκεια των αγωνιστικών συναντήσεων επιτρέπεται η διαφήμιση πάνω σε αναβάτες και μοτοσυκλέτες”
Στο άρθρο 110.1 του ΕΑΚΜ αναφέρεται “ο Οργανωτής είτε απ’ ευθείας είτε μέσω της Εποπτεύουσας αρχής, πρέπει να μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη της αγωνιστικής συνάντησης, που να περιλαμβάνει τις ευθύνες του ίδιου, των κατασκευαστών, των αναβατών, των επιβατών … για την περίπτωση ατυχημάτων και ζημιών προς τρίτους κατά την διάρκειά της και τη διάρκεια των δοκιμών”
Η απόφαση σημειώνει την ολοκληρωτική δέσμευση από την ΕΛΠΑ των αγώνων μοτοσυκλέτας αλλά και την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας από την ίδια με την εμπορική εκμετάλλευση των αγώνων και των αθλητικών εκδηλώσεων. Επίσης σημειώνει την δυνατότητα του παραπάνω σωματείου να μην χορηγεί την σύμφωνη γνώμη της σε οποιονδήποτε οργανωτή αγώνων χωρίς να υποχρεώνεται από το νόμο σε αιτιολογία και χωρίς να υφίσταται έλεγχο ή αξιολόγηση προς τη χρήση της εξουσίας αυτής. Τέλος η απόφαση καταλήγει πως η κατάσταση αυτή φέρνει προ τετελεσμένου τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο να δραστηριοποιηθεί στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Πρόεδρος του τριμελούς δικαστηρίου Ηρακλής Μπούνιας, διατύπωσε “η ΕΛΠΑ οδηγείται σε καταχρηστική άσκηση της δεσπόζουσας θέσης της στη διοργάνωση αθλητικών αγώνων μοτοσυκλέτας κ.λ.π. αφού μπορεί, … να επιβάλει σε όσους ανταγωνιστές της, … επιθυμούν να διοργανώσουν στην Ελλάδα αγώνες μοτοσυκλέτας κ.λ.π. προϋποθέσεις τέτοιες, ώστε τελικά να καθίσταται ανέφικτη η απ’ αυτούς οργάνωση και η διεξαγωγή αγώνων μηχανοκίνητων οχημάτων κ.λ.π., προστατεύοντας έτσι τα δικά της συμφέροντα σε βάρος των ανταγωνιστών της”

Η απόφαση του προέδρου να διατυπώσει την άποψή του έχει μέγιστη ισχύ. Κάτι τέτοιο μπορεί να συγκριθεί από νομικούς ως ισχυρότερη θέση και έρχεται σε συνδυασμό με την αναβολή οριστικής απόφασης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δικαιώνει την ΑΜΟΤΟΕ και πέραν αυτού παραπέμπει το θέμα προς επίλυση από το Ευρωπαικό Δικαστήριο, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά της διαμάχης των Ομοσπονδιών με την ΕΛΠΑ.

Ακολουθούν τα δελτία τύπου της ΕΛΠΑ και στο τέλος του κειμένου μπορείτε να βρείτε τον Αθλητικό νόμο (με τις τροποποιήσεις) και την απόφαση 3652/2006 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1
15/01/07

ΕΛΠΑ: ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Έχοντας υποχρέωση να διαφυλάξει το κύρος και την αξιοπιστία των τίτλων και των θεσμών, η ΕΛΠΑ προχώρησε την περασμένη εβδομάδα (10/01/2007) στην αποστολή Εξώδικης Δήλωσης κατά του Σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤ.Ο.Ε.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό γιατί το παραπάνω σωματείο προγραμμάτισε απονομή Πρωταθλημάτων Enduro και Scramble πράγμα που δεν έχει το δικαίωμα να κάνει.

Είναι γνωστό, πως σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν 2725/1999, μόνο μια αρχή έχει το δικαίωμα να προκηρύσσει Πρωταθλήματα και αυτή είναι η ΕΛΠΑ. Το άρθρο 49 παρ. 2 του ισχύοντος Κ.Ο.Κ. (Ν 2696/1999) αναφέρει πως, για την τέλεση αγώνων του μηχανοκίνητου χερσαίου αθλητισμού (και κατ’ επέκταση την προκήρυξη πρωταθλημάτων και την απονομή επάθλων), μόνη αρμόδια αρχή είναι η ΕΛΠΑ, η οποία είναι το νομικό πρόσωπο που κατά το νόμο εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (FIM) και την Ευρωπαϊκή Ένωση Μοτοσικλετισμού (UEM).

Τέλος, σας γνωστοποιούμε πως το σωματείο «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤ.Ο.Ε.» δεν τυγχάνει «ειδικής αθλητικής αναγνώρισης» από τον αρμόδιο κρατικό φορέα και ως εκ τούτου διοργανώνει αγώνες κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2
15/01/07

ΕΛΠΑ: ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Έχοντας υποχρέωση να διαφυλάξει το κύρος και την αξιοπιστία των αγώνων, η ΕΛΠΑ προχώρησε την περασμένη εβδομάδα (10/01/2007) στην αποστολή Εξώδικης Δήλωσης κατά του Σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό γιατί το παραπάνω σωματείο προκήρυξε αγώνα Enduro Sprint στην πίστα Πετροχωρίου Αχαΐας πράγμα που δεν έχει το δικαίωμα να κάνει.

Είναι γνωστό, πως σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 2 του ισχύοντος Κ.Ο.Κ. (Ν 2696/1999) για την τέλεση αγώνων του μηχανοκίνητου χερσαίου αθλητισμού, μόνη αρμόδια αρχή είναι η ΕΛΠΑ, η οποία είναι το νομικό πρόσωπο που κατά το νόμο εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (FIM) και την Ευρωπαϊκή Ένωση Μοτοσικλετισμού (UEM).

Τέλος, σας γνωστοποιούμε πως το σωματείο «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», δεν τυγχάνει «ειδικής αθλητικής αναγνώρισης» από τον αρμόδιο κρατικό φορέα και ως εκ τούτου διοργανώνει κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων αγώνες.

[download id=”27″]

[download id=”28″]