Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση που αφορά στις αρχές της υποχρεωτικής εφαρμογής των συστημάτων ΑΒS (συστήματα αντι-μπλοκαρίσματος τροχών) για μοτοσικλέτες πάνω από 125 κυβικά εκατοστά. Το γεγονός σε συνδυασμό με την έγκριση πρόσβασης σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης στην αγορά των οχημάτων αυτής της κατηγορίας ( L) μετά από μακρές συζητήσεις, έγινε ευρέως αποδεκτό από τη FIA, η οποία πρότεινε την εφαρμογή του συστήματος ασφαλείας αλλά και την όσο δυνατό ταχύτερη εφαρμογή του.

Όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας της FIA I Jacob Bangsgaard,: «Η πρόταση για υποχρεωτικό ΑΒS στις μοτοσικλέτες που εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές και ύστερα από σημαντικές προσπάθειες, περιέχει σημαντικά στοιχεία που αφορούν κυρίως στη βελτίωση της ασφάλειας των μοτοσικλετιστών» είπε χαρακτηριστικά.

Για τους μοτοσικλετιστές, που είναι το ιδιαίτερα ευάλωτο τμήμα της κυκλοφορίας, η FIA υποστηρίζει την άποψη να αναθέσει μελέτη σκοπιμότητας και ανάλυσης κόστους-οφέλους τοποθέτησης ABS για τις μικρότερες μοτοσικλέτες μέχρι το τέλος του 2019. Εν τω μεταξύ, o υποχρεωτικός εξοπλισμός με συστήματα ABS στις μικρότερες κατηγορίες, εξασφαλίζει ότι οι χρήστες των μικρών μοτοποδηλάτων-μοτοσικλετών για τις αστικές μετακινήσεις θα έχουν επίσης σημαντικές βελτιώσεις στις αποστάσεις φρεναρίσματος.

Στο πλαίσιο των δράσεων της FIA για την Οδική Ασφάλεια, η Περιφέρεια της FIA και τα μέλη της, θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2013, μια πρωτοβουλία η οποία θα διερευνήσει τις διαθέσιμες τεχνολογίες για τη βελτίωση της ασφάλειας των μοτοσικλετών έτσι ώστε να προωθηθούν οι πιο αποτελεσματικές. Δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της διείσδυσης στην αγορά των τεχνολογιών ασφάλειας, των τεχνικών δοκιμών για τα συστήματα φρεναρίσματος, η επαγγελματική κατάρτιση των χρηστών και της ευαισθητοποίησης τους, θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Σλοβενία.

-Η FIA ζήτησε την άμεση υποχρεωτική τοποθέτηση συστημάτων ΑΒS για μοτοσικλέτες άνω των 125 κυβ. εκατοστών, δεδομένης της αποδεδειγμένης ασφάλειας που προσφέρουν και με σχετικά χαμηλό κόστος. Η έρευνα που διεξάγεται από εθνικές λέσχες της FIA, έδειξε ότι έως και 500 ζωές θα σωθούν από τη μετακίνηση της ημερομηνίας εφαρμογής από το 2017 στο 2016 για τους νέους τύπους, και το από 2018 στο 2017 για τα παλαιά οχήματα.

FIA: Η εφαρμογή του ABS μπορεί να σώζει τις ζωές 500 μοτοσικλετιστών στην Ευρώπη κάθε χρόνο

FIA: Η εφαρμογή του ABS μπορεί να σώζει τις ζωές 500 μοτοσικλετιστών στην Ευρώπη κάθε χρόνο

 

Το ψήφισμα του ΕΚ (643 υπέρ, 16 κατά και 18 αποχές) , ορίζει:

-Από 1/1/2016 όλες οι μοτοσικλέτες άνω των 125 κυβ. εκατοστών που ταξινομούνται στην ΕΕ, υποχρεούνται να φέρουν ΑΒS.

-Οι μικρότερες μοτοσικλέτες 51-125 κυβ. εκατοστά, υποχρεούνται να φέρουν σύστημα CBS (σύστημα συνδυασμένων φρένων).

-Από το 2018 η ΕΕ θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής ABS και στα μικρά μοτοποδήλατα -50 κυβ. εκατοστά.