ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Άρθρο 1
Αναγγελία διοργάνωσης
Το έπαθλο με την επωνυμία Serres Offroad Premio 2017, που χαρακτηρίζεται από το παραπάνω λογότυπο, θα περιλαμβάνει τέσσερις αγώνες οι οποίοι θα διεξαχθούν στον νομό Σερρών και θα διέπονται από:
α)τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.
β)Την παρούσα προκήρυξη, τον ειδικό κανονισμό κάθε αγώνα καθώς και τα παραρτήματα αυτού.

Όλοι οι αγώνες του επάθλου θα διεξαχθούν σε μονοπάτια και κλειστές διαδρομές όπου δεν ισχύει ο Κ.Ο.Κ. Δεν θα χρησιμοποιούνται ασφαλτόδρομοι, ανοικτοί στην κυκλοφορία χωματόδρομοι και η διαδρομή δεν θα διέρχεται από κατοικημένες περιοχές. Σε περίπτωση που ο αγώνας διεξαχθεί σε περιοχή όπου ισχύει ο Κ.Ο.Κ. θα απαιτείται άδεια από την αστυνομία. Για την έγκριση τέλεσης αγώνα από την ΑΜΟΤΟΕ θα αποστέλλεται σ’αυτήν ο ειδικός κανονισμός κάθε αγώνα, η αφίσα του αγώνα και το ακριβές ίχνος της διαδρομής του αγώνα (πχ αρχείο kmz ή kml στο google earth)

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες:
1ος αγώνας 12 Μαρτίου
2ος αγώνας 18 Ιουνίου
3ος αγώνας 10 Σεπτεμβρίου
4ος αγώνας 5 Νοεμβρίου

Άρθρο 2
Διαδρομή – Ειδικές Δοκιμασίες.
Η διάρκεια του αγώνα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 6 ώρες και τα 100 χιλιόμετρα. Ο κύκλος διαδρομής κλειστού τύπου θα έχει από 6 έως 25χιλ. θα αποτελείται αποκλειστικά από μονοπάτια, με ενδιάμεσα σημεία ελέγχου και δεν θα ξεπερνά τα 80λεπτά. Η διαδρομή θα έχει σήμανση με κορδέλα καθώς και σήματα enduro και δεν θα χρησιμοποιούνται καθόλου δρόμοι ανοικτής κυκλοφορίας οχημάτων. Η εκκίνηση των αθλητών θα δίνετε ανά δυο ή τρείς αθλητές στο λεπτό ανάλογα με τις συμμετοχές και τις ανάγκες της διαδρομής.

Θα υπάρχει και μία ειδική δοκιμασία η οποία θα είναι χρονομετρημένη και η οποία θα εκτελείται 3 ή 4 φορές ανάλογα με το μήκος της και τον βαθμό δυσκολίας της. Λεπτομέρειες για την διαδρομή κάθε αγώνα θα αναφέρονται στον ειδικό κανονισμό με σαφήνεια. Επίσης θα γίνεται και προφορική ενημέρωση των συμμετεχόντων από τον αλυτάρχη π ριν την εκκίνηση του αγώνα.

Σε τυχόν εγκατάλειψη του αθλητή για οποιοδήποτε λόγο αυτός θα μένει στο σημείο της εγκατάλειψης και θα αναμένει το όχημα περισυλλογής της οργάνωσης. Αν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας του ιδίου με την ομάδα του, αυτή θα έχει δυνατότητα περισυλλογής του αθλητή με δικά της μέσα, αφού βέβαια πρώτα ενημερώσει τον αλυτάρχη.

Άρθρο 3
Δικαίωμα – Δήλωση συμμετοχής
Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν οι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ για το έτος 2017
Η δήλωση συμμετοχών γίνεται μόνο μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε, (www.e-amotoe.gr) και μόνο μέσω του Αθλητικού Σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο αθλητής
Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 50€ ανά αγώνα και οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με το ποσό των 20€

Άρθρο 4
Κατηγορίες
Οι μοτοσυκλέτες των αθλητών μπορεί να είναι enduro, on-off, motocross ή trial.
Οι κατηγορίες που συμμετέχουν είναι οι εξής:
Κατηγορία 1
Αθλητές με μοτοσυκλέτες δίχρονες έως 150cc και τετράχρονες έως 250cc.
Κατηγορία 2
Αθλητές με μοτοσυκλέτες δίχρονες από 151cc έως 250cc και τετράχρονες από 251cc έως 450cc
Κατηγορία 3
Αθλητές με μοτοσυκλέτες δίχρονες από 251cc και άνω και τετράχρονες από 451cc και άνω
Κατηγορία Junior
Αθλητές με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτου κυβισμού με ηλικία έως 25 ετών.(έτος Γεν.1992 και μετά)
Κατηγορία Veteran
Αθλητές με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτου κυβισμού με ηλικία από 42 ετών (έτος γεννήσεως πριν το 1975)
Κατηγορία Hobby
Αθλητές ανεξαρτήτου ηλικίας με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτου κυβισμού. H διάρκεια του αγώνα γι’αυτήν την κατηγορία θα είναι μικρότερη κατά έναν γύρο.

Άρθρο 5
Αριθμοί συμμετοχής
Οι αριθμοί συμμετοχής των μοτοσικλετών πρέπει να είναι όπως παρακάτω:
 Κατηγορία 1: Μαύρο φόντο – Λευκοί αριθμοί. με αυξ. αριθμ. 11-19, 101-199
 Κατηγορία2:Κόκκινο φόντο – Λευκοί αριθμοί. με αυξ. αριθμ. 21-29, 201-299
 Κατηγορία 3:Κίτρινο φόντο – Μαύροι αριθμοί. με αυξ. αριθμ. 31-39, 301-399
 Κατηγορία Junior: Πράσινο φόντο – Άσπροι αριθμοί με αυξ. αριθμ. 41-49, 401-499
 Κατηγορία Veteran: Μπλε φόντο – Άσπροι αριθμοί με αυξ. αριθμ. 51-59, 501—599
 Κατηγορία Hobby : Πορτοκαλί φόντο Μαύροι αριθμοί με αυξ. αριθμ. 61-69, 601-699

Aρθρο 6
Γραμματειακός και Τεχνικός έλεγχος – χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης
Ο Γραμματειακός έλεγχος θα γίνεται την ημέρα τέλεσης του αγώνα από 09:00 – 10:30 στον χώρο του αγώνα.
Ο τεχνικός έλεγχος θα γίνεται την ημέρα τέλεσης του αγώνα από 09:30 – 10:30 στον χώρο του αγώνα.

Στον τεχνικό έλεγχο ο αθλητής υποχρεούται και πρέπει να προσκομίσει:
α. Το κράνος του για τον έλεγχό του
β. Την μοτοσυκλέτα για τεχνικό έλεγχο (δεκτές μοτοσυκλέτες motocros –endurο–trail και on-off).
Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, μια μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, η μοτοσυκλέτα αυτή μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται.
Στο τέλος της εξακρίβωσης η μοτοσυκλέτα τοποθετείται στον χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5΄ πριν την εκκίνησή του.
Σε αθλητή του οποίου η μοτοσικλέτα δεν έχει περάσει από τον γραμματειακό ή τεχνικό έλεγχο, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα.
Οι τεχνικοί έφοροι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε αθλητή και την μοτοσυκλέτα του καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα.
ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΦΟΡΟΥΣ ΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Άρθρο 7
Ενημέρωση αθλητών
Η ενημέρωση αθλητών θα πραγματοποιείται μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου και ώρα 10:35

Άρθρο 8
Εκκίνηση.
Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνεται στις 11:00 ανά δυο ή τρείς αθλητές στο λεπτό.
Η εκκίνηση του αγώνα θα διεξάγεται όπως παρακάτω:
Οι 6 πρώτοι αθλητές κάθε κατηγορίας θα αποτελούν το πρώτο group εκκίνησης και θα εκκινούν με την παρακάτω σειρά:
1ος αγώνας: 1-2-3-Junior-Veteran-Hoddy
2ος αγώνας: 2-3-1-Junior-Veteran-Hobby
3ος αγώνας: 3-2-1-Junior-Veteran-Hobby
4ος αγώνας:1-2-3- Junior-Veteran-Hobby
Κατόπιν θα ακολουθεί το επόμενο group εκκίνησης που θα αποτελείται από τους επόμενους 6 αθλητές κάθε κατηγορίας και θα ακολουθείται η ίδια ακριβώς σειρά κατηγοριών. Η διαδικασία εκκίνησης θα συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο και με όσα group απαιτούνται. Αθλητές που δεν έχουν βαθμολογηθεί θα εκκινούν στο τελευταίο group ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχής τους. Στον 1ο αγώνα θα εκκινήσουν οι 6 πρώτοι (ανά κατηγορία) της προηγούμενης χρονιάς και μετά τον 1ο αγώνα οι 6 πρώτοι της έως τότε βαθμολογίας.

Άρθρο 9
Διαδρομή
Κατά την εκκίνηση του αγώνα οι αθλητές θα εισέρχονται στην ειδική δοκιμασία που θα είναι οριοθετημένη εξ’ολοκλήρου με κορδέλα, χρονομετρημένη ή αναγνωριστική (θα ορίζετε από τον ειδικό κανονισμό) και θα συνεχίζουν για τα επόμενα χιλιόμετρα στην απλή διαδρομή (κλειστού τύπου) που θα είναι σηματοδοτημένη με κορδέλα και σήματα. Θα περνούν από ΣΕΔ και θα πηγαίνουν στο χώρο επισκευών-ανεφοδιασμού σύμφωνα με το άρθρο 11. Το ίδιο θα γίνει και στους επόμενους γύρους, με την ειδική δοκιμασία χρονομετρημένη πλέον, και θα κλείσει πάλι με την ειδική δοκιμασία χρονομετρημένη μετά το τέλος του τελευταίου γύρου.

Άρθρο 10
Τερματισμός
Ο τερματισμός θα γίνεται στον χώρο του αγώνα. Οι αθλητές θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης θα παραμείνουν εκεί για τον τελικό τεχνικό έλεγχο έως και το πέρας του ωραρίου των ενστάσεων, που είναι 30΄μετά τον τερματισμό του τελευταίου αθλητή κάθε κατηγορίας. Οι αθλητές που δεν θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης αυτόματα θα αποκλείονται από τον αγώνα.

Άρθρο 11
Ανεφοδιασμός, Χώρος εργασιών
Ανεφοδιασμός και χώρος εργασιών θα ορίζεται στην κλειστή διαδρομή από τον διοργανωτή και θα καθορίζεται με σημαίες (λευκές και κίτρινες) και υποχρεούται ο διοργανωτής να αναφέρει το χώρο στην ενημέρωση αγωνιζομένων. Οι μοτοσικλέτες που θα εισέρχονται στο χώρο επισκευών θα πρέπει να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα. Στο χώρο αυτό όταν οι μοτοσικλέτες σταθμεύουν για εργασίες ή ανεφοδιασμό θα πρέπει να έχουν σβηστούς τους κινητήρες τους. Ο αθλητής έχει δικαίωμα να δεχθεί εξωτερική βοήθεια από τον μηχανικό που έχει δηλώσει στον Γραμματειακό
έλεγχο. Μπορεί ο μηχανικός και μόνο αυτός να βοηθήσει τους αναβάτες του εκτός από την αλλαγή αεροθαλάμου ή mousse που θα πρέπει να αλλαχθεί από τον ίδιο τον αναβάτη.

Άρθρο 12
Ενστάσεις-Εφέσεις
Οι ενστάσεις και οι προθέσεις εφέσεων πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Δεν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη, ή από οποιονδήποτε άλλο έχει ορισθεί από την οργάνωση για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος.
Το κόστος ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται:
1. Για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30′ λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.
2. Κατά των αποτελεσμάτων εντός 30′ λεπτών μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων.
3. Για τεχνικούς λόγους εντός 30΄ λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα για κάθε κατηγορία στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης.

Άρθρο 13
Αποτελέσματα
Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στο τέλος του αγώνα μετά τον τερματισμό του τελευταίου αναβάτη και θα οριστικοποιούνται 30΄λεπτά μετά από την δημοσίευσή τους.

Άρθρο 14
Απονομές
Η απονομή θα γίνεται στο χώρο του αγώνα αμέσως μετά τον τερματισμό του αγώνα.
Στους νικητές του αγώνα κάθε κατηγορίας απονέμονται:
Για τον 1ο – 2ο – 3ο κύπελλο
Για τον 4ο – 5ο – 6ο μετάλλιο

Άρθρο 15
Βαθμολογία Serres offroad Premio
Η βαθμολογία ορίζεται όπως παρακάτω:
1ος Βαθμοί 25
2ος Βαθμοί 22
3ος Βαθμοί 20
4ος Βαθμοί 18
5ος Βαθμοί 16
6ος Βαθμοί 15
7ος Βαθμοί 14
8ος Βαθμοί 13
9ος Βαθμοί 12
10ος Βαθμοί 11
11ος Βαθμοί 10
12ος Βαθμοί 9
13ος Βαθμοί 8
14ος Βαθμοί 7
15ος Βαθμοί 6
16ος Βαθμοί 5
17ος Βαθμοί 4
18ος Βαθμοί 3
19ος Βαθμοί 2
20ος Βαθμοί 1
Ο παρόν κανονισμός αποτελείται από 15 άρθρα και ο διοργανωτής είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την απόλυτη τήρησή του.

Serres Ofroad Premio 2017