ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

Στις αθλητικές συναντήσεις της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. συμμετέχουν αθλητές που έχουν αθλητικό δελτίο σε ένα Αθλητικό Σωματείο που είναι εγγεγραμμένο στην δύναμή της.

Για την έκδοση δελτίου αθλητή σε ένα σωματείο της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. απαιτούνται τα παρακάτω:

Αίτηση εγγραφής σε ένα Σωματείο της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.
Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας.
Εξέταση του αθλητή, για τα αναγραφόμενα στο ιατρικό δελτίο, από γιατρούς δημόσιου ή στρατιωτικού νοσοκομείου, δημόσιου κέντρου υγείας, ιατρείου του Ι.Κ.Α., αγροτικού ιατρείου ή οποιουδήποτε άλλου δημοσίου φορέα υγείας, υπογεγραμμένα από τους αντίστοιχους γιατρούς.
Προσκόμιση του ιατρικού δελτίου στη λέσχη για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στα Μητρώα Αθλητών του Αθλητικού Σωματείου στο οποίο έκανε την αίτηση.
Η ισχύς του Αθλητικού Δελτίου είναι ετήσια, με ισχύ από την έκδοσή του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006 και το παράβολο έκδοσής του είναι 5 ευρώ.

Ειδικά για τους αθλητές που θέλουν να συμμετέχουν σε αγώνες enduro χρειάζονται επιπλέον:

Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης (δίπλωμα) του αθλητή.
Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας.
Φωτοαντίγραφο της ασφάλειας της μοτοσυκλέτας.
Τα Αθλητικά Σωματεία της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. που μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες και να κάνετε αίτηση έκδοσης αθλητικού δελτίου είναι τα παρακάτω.